Marketing i zarządzanie

note /search

Wykład - produkty konsumpcyjne, sem V

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Marketing i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Produkty konsumpcyjne – słuŜą zaspakajaniu potrzeb końcowych konsumentów, nadające się do uŜycia przez przeróbek czy udoskonaleń, związane są z popytem pierwotnym. Cechy specyficzne produktów konsumpcyjnych: • popyt generowany potrzebami konsumentów • duŜa ilość podmiotów reprezentujących po...