Geografia usług - strona 6

Mazowsze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Mazowsze *To tereny leżące w pobliżu W-wy, a także przede wszystkim Kurpie będące rejonem bogatym w sztukę ludową *Kurpie leżą na terenach dawnej puszczy dzielącej się na Białą i Zieloną ...

Metoda Bureau of Land Management - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Metoda Bureau of Land Management Każdy z wizualnych składników krajobrazu jest opisywany przez zespół następujących cech: -forma (kształt pojedynczych elementów) -kolor -tekstura (sposób wypełnienia przestrzeni) -linie graniczne (między formą, kolorem, teksturą) -harmonia (proporcjonalność mi...

Metody badań w geografii turystycznej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Metody badań w geografii turystycznej Rodzaje informacji i techniki pozyskania danych Informacje wtórne (dane w spisach statystycznych, rejestrach, przedstawiane na mapach) Informacje pierwotne (dane z badań ankietowych, obserwacji, w...

Metody badawcze zjawisk turystycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Metody badawcze zjawisk turystycznych Znaczenie systemu graficznego Metody graficzne prezentacji danych ilościowych Wykresy Diagramu Kartogramu Kartodiagramy Znaczenie systemu graficznego Wzrost informacji we wszystkich dziedzinach zmusza do poszukiwania metod zmierzających do logicznego ic...

Podział map ogólnogeograficznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1267

Podział map ogólnogeograficznych *topograficzne wielkoskalowe *topograficzne średnioskalowe *topograficzne małoskalowe *przeglądowe (mapy przeglądowe w skali niż 1:1, mocno zgeneralizowana, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części) Walory wypoczynkowe Polski Klasyfikacj...

Podział map - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1351

Podział map Mapy geograficzne mapy ogólnogeograficzne mapy tematyczne -topograficzne wielkoskalowe -społeczno-gospodarcze -topograficzne średnioskalowe -przyrodnicza -topograficzne małoskalowe Mapa ogólnogeograficzna *mapa, która zawiera wszystkie główne obiekty powierzchni Ziemi (wody, zabu...

Pojęcie turystyki kwalifikowanej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Pojęcie turystyki kwalifikowanej *Pojęcie „turystyka kwalifikowana” pojawiło się w polskiej terminologii naukowej w latach 50. XX wieku *Wprowadzone zostało przez PTTK w celu wspólnego określenia nowych dziedzin turystyki wymagaj...

Region turystyczny - omówienie - Pojezierza Wschodniobałtyckie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Region turystyczny Pojezierze Brodnickie Pojezierze Hawskie Pojezierze Olsztyńskie Pojezierze Mrągowskie Kraina Wielkich Jezior Pojezierze Ełckie Pojezierze Suwalskie Położenie *Część polskich Pojezierzy Wschodniobałtyckich pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Haweckie, Orneta) i Pojezier...

Regiony etnograficzne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Regiony etnograficzne *W ramach powyższych dzielnic historycznych wprowadzono bardziej szczegółowy podział na regiony etnograficzne: 1. Grupa Kielecko-Sandomierska 2. Grupa Krakowska 3. Grupa Centralna (Sieradzko-Łęczyckie i część Sandomierszczyzny) 4. Grupa Kujawsko-Wielkopolska 5. Śląsk 6....

Regiony turystyczne Polski - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Regiony turystyczne Polski Podlasie *Podlasie jest znane z walorów przyrodniczych i krajobrazowych *Jest to również region o bogatej historii, w której ziemie te na przemian zamieszkiwały różne ludy *Mozaikę etniczną widać do dziś, a wpływ wielu kultur ukształtowały najcenniejsze zabytki materi...