Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna

note /search

Egzamin GWSiAG

  • Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Jednostką potencjału siły ciężkości jest 1) mgal-m 2) mgal/m ? 3) mgal/m^2 4) mgal – m^2 ! Wysokość dynamiczną definiuje się zależnością (odp. HD = C/ -γ45 ) 1) HD = C/γ45 2) HD = C/1000mgal 3) HD = C/γ ? 4) HD = C/g ? Elipsoida ziemska jest najlepiej dopasowana do : ! 1) quasi-geoidy n...