Spektroskopia atomowa i molekularna

note /search

Diagnostyka plazm i łuku próżniowego

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopia atomowa i molekularna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1358

29.10.2010 r. Spektroskopia atomowa i molekularna Sprawozdanie do ćw. 4 i 5 SPEKTROSKOPOWA DIAGNOSTYKA PLAZMY ŁUKU PRÓŻNIOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było zapoznanie się z pojęciem plazmy oraz wybranymi metodami jej diagnostyki. Spektroskopowa diagnostyka plazmy polega na wyznaczeniu r...

Wyznaczanie temperatury rotacyjnej w plaźmie

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopia atomowa i molekularna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3374

Sprawozdanie ćwiczenia nr 8 Wyznaczanie temperatury rotacyjnej w plaźmie Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z widmem emisyjnym cząsteczek dwuatomowych oraz z programem do symulacji tych widm LIFBASE. W sprawozdaniu powinniśmy dysymulować i przedyskutować widma kilku cząsteczek, a t...