Przenoszenie ciepła

note /search

Żebra - omówienie i charakterystyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1729

Θ - nadwyższka temperatury pręta w stosunku do temperatury otoczenia; Wartość nadwyższki temperatury na końcu pręta wyraża się wzorem: Strumień ciepła doprowadzony do pręta wyraża się wzorem: ŻEBRA h A δ b h - wysokość żebra b - dłu...

Konwekcja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

Rozwiązując następujące całki: Jeżeli liczba Fouriera jest Fo0,2 to wystarczy jeden wyraz do dokładnego policzenia. Bi Fo KONWEKCJA Przekazywanie ciepła w wyniku ruchu substancji, Unoszenie ciepła. Aby określić konwekcje w płynach musimy rozw...

Nieustalone przewodzenie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

NIEUSTALONE PRZEWODZEENIE CIEPŁA PRZEZ PŁYTĘ PŁASKĄ γ t λ, ρ, c γ0 = γ(0) γ1 = γ(τ1) QAK Qλx Qλx+dx γ2 = γ(τ2) γ = (τ=∞) tot -δ/2 0 x dx δ/2 x Temperatura w płycie jest funkcją położenia `x' I czasu `τ'.(jest dwuwymiarowe) γ(x,τ) V = A⋅dx - równanie różniczkowe opisujące

Ekrany - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Dwie powierzchnie obejmujące się. A, a - powierzchnie cc - stała promieniowania εd - emisyjność dużej powierzchni T1 T2 Jeżeli a ≈ A to: gdy a (…) … Dwie powierzchnie obejmujące się. A, a - powierzchnie cc - stała promieniowania εd - emisyjność dużej powierzchni T1 > T2 Jeżeli a ≈ A to: g...

Wrzenie - rodzaje i charakterystyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2275

WRZENIE tn γść Gdy są małe pęcherzyki - wrzenie pęcherzykowe Gdy się łączą - wrzenie łonowe tn γść q wrzenie wrzenie pęcherzykowe błonowe α q = f (Δt) α = f (Δt) Δt ln Δt = γść - tn W praktyce najlepsze jest wrzenie pęcherzykowe. Dla wody Δt = 30° Wzory doświadczalne obliczenia α dla wrzeni...

Strumień ciepła - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281

γ(t) λ=idem λ1 q=idem qv0 qv=0 qλx=0 γ2 qλx=δ x dx t δ Teta jest funkcją kwadratową ze zmiennej „x”. STRUMIEŃ CIEPŁA DOPROWADZONY I ODPROWADZONY Z PŁYTY (ROZKŁAD JEDNORODNY λ) Strumień całkowity ciepła otrzymamy dzieląc przez p...

Przewodzenie przez ścianki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

λ ≠ idem - współczynnik przewodzenia ciepła Zmienność współczynnika λ z temperaturą - materiały o małej przewodności np. materiały ceramiczne. λ = f(γ) - funkcja temperatury Postać ogólna wyraża się wzorem: Najczęściej wystarczy przyjąć dwa pierwsze człony: λ0 - współczynnik przewodzenia w temp...

Przenikanie przez przegrodę - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

Przenikanie przez przegrodę płaską jednowarstwową T, t1 λ α1 α2 t2 qα1 qλqα2 δ α -współczynnik przejmowania ciepła q - strumień ciepła γ - delta `t' Całkowity strumień ciepła: Dla ścian wielowarstwowych (pionowych): ŚCIANY WIELOWARS...

Pole temperatury - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1876

Ciepło - przyrost energii wywołany działaniem termicznym, różnicą temperatur. A Rysunek 1 Pewien system Przepływ ciepła - strumień ciepła Q przechodzący przez jakąś powierzchnię o polu A. Gęstość strumienia q : Gęstość strumienia jest ...