Metody symulacji w nanotechnologii

note /search

Radialna funkcja rozkładu

  • Politechnika Gdańska
  • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1750

Radialna funkcja rozkładu gdzie V jest objętością zajmowaną przez układ molekuł, N ich liczbą, zaś δ jest deltą Dirac'a. Nawias obejmujący obie sumy oznacza wartość średnią. Wzór ten jest stosowany do wyznaczania cech fizycznych substancji modelowanych za pomocą pojedynczych, identycznych atomów...

Struktura krystaliczna

  • Politechnika Gdańska
  • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

Zadanie 3 (a) Struktura krystaliczna to sposób wypełnienia  atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów  zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana.   (b) Układ regularny • komórka elementarna – sześcian  • trzy rodzaje sieci: prosta, centrowana przestrzennie i centrowana powi...

Nanotechnologia obliczeniowapytania na egzamin

  • Politechnika Gdańska
  • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Co rozumiesz przez „symulację komputerową”? Czym różni się ona od obliczeń numerycznych. Symulację definiujemy jako technikę numeryczną służcą do dokonywania eksperymentów na pewnych rodzajach modeli matematycznych, które opisują przy pomocy maszyny cyfrowej zachowanie się złożonego układu w ciągu ...

Dyfuzja, współczynnik dyfuzji

  • Politechnika Gdańska
  • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3906

dyfuzja? Czym jest współczynnik dyfuzji? Jakie są typowe wartości współczynnika dyfuzji dla ciał stałych a jakie dla cieczy? Podać prawa Ficka opisujące zjawisko dyfuzji. Dyfuzja jest procesem samorzutnego rozprzestrzeniania się cząstecz...

Średnio-kwantowe przemieszczenie

  • Politechnika Gdańska
  • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

średnio-kwadratowe przemieszczenie MSD(t)? Jaki posiada ono sens? Jak znając MSD(t) można wyznaczyć wartość współczynnika dyfuzji? Średnio kwadratowe przemieszczenie atomów opisuje następująca definicja: Średnio kwadratowe przemieszcz...