Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych

note /search

Transestryfikacja oleju rzepakowego w układzie przepływowym-opracowan...

  • Politechnika Warszawska
  • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Transestryfikacja oleju rzepakowego w układzie przepływowym 1 Wstęp Silniki wysokoprężne do niedawna uchodziły za niskotoksyczne. Najnowsze badania dotyczące wpływu na organizmy żywe mikrocząsteczek stałych, jak też tlenków azotu i węglowodorów (zwłaszcza aromatów policyklicznych) zawartych w ...

Używanie biopaliw-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Używanie biopaliw służy zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej. Metody produkcji biopaliw wytwarzanych z oleju rzepakowego, zbóż uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po...