Fizyka budowli - strona 13

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

OBLICZENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd. 5.1. Dane ogólne. Wymiary Długość 13,10 m Szerokość 8,60 m Wysokość kondygnacji piwnica w świetle 2,20 m w obrysie zewnętrznym 2,50 parter w świetle 2,70 w obrysie zewnętrznym 3,00 piętro w świetle 2,80 w obrysie z...

Izolacyjność akustyczna budynku

 • Fizyka budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3234

Izolacyjnosc akustyczna zaprojektowanych przegród w budynku mieszkalno-uslugowymA. Ocena izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej między mieszkaniami Charakterystyka ściany wewnętrznej między mieszkaniami: Ściana akustyczna grubości d = 0,25 m z ceramicznych

Ekran akustyczny - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja i charakterystyka ekranu akustycznego, użyteczność ekranów, izolacyjność akustyczna, współczynnik pochłaniania dźwięku, skuteczność ekranów....

Walka z hałasem - prezentacja

 • dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: historia, wstęp, zdjęcia, hałas komunikacyjny, przykładowy zakres występowania poziomów dźwięków w środowisku....

Ciało doskonale czarne - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Ciało doskonale czarne Obiektem, ciałem o idealnych właściwościach promieniowania podczerwonego jest ciało doskonale czarne. Nie istnieje w rzeczywistości, ale dobrym jego modelem jest duża

Wilgoć w budynku - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Wilgoć w budynku. Skutki zawilgocenia. Obniżenie izolacyjności cieplnej materiałów. Obniżenie wytrzymałości materiałów i nośności elementów konstrukcyjnych. Zagrożenie korozją biologiczną. Przyśpieszenie procesu starzenia obiek...

Ekrany odbijające - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja i charakterystyka ekranów odbijających, zdjęcia, ekrany betonowe, ekrany przeźroczyste....

Hałas - prezentacja

 • dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja, szkodliwość hałasu, wartości, skutki hałasu dla organizmu, skala decybelowa....

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 4

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

ϭϳ͘ ĂnjŶĂĐnj ƉŽƉƌĂǁŶŝĞ njĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞ ĚĞƚĂůĞ ŝnjŽůĂĐũŝ ƚĞƌŵŝĐnjŶĞũ͗ Ă͘ ď͘ Đ͘ Ě͘ ϭϴ͘ ZŽĚnjĂũĞ ĞŶĞƌŐŝŝ ŽĚŶĂǁŝĂůŶĞũ͗ Ă͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ǁŝĂƚƌŽǁĂ ď͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ǁŽĚŶĂ Đ͘ ŬĂǏĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ŶŝĞǁLJƚǁĂƌnjĂũČĐĂ ĚǁƵƚůĞŶŬƵ ǁħŐůĂ Ě͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ƉųLJǁſǁ ϭϵ͘ ...