Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 4

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 259
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 4 - strona 1 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 4 - strona 2 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 4 - strona 3

Fragment notatki:

ϭϳ͘ ĂnjŶĂĐnj ƉŽƉƌĂǁŶŝĞ njĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞ ĚĞƚĂůĞ ŝnjŽůĂĐũŝ ƚĞƌŵŝĐnjŶĞũ͗
Ă͘
ď͘
Đ͘
Ě͘
ϭϴ͘ ZŽĚnjĂũĞ ĞŶĞƌŐŝŝ ŽĚŶĂǁŝĂůŶĞũ͗
Ă͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ǁŝĂƚƌŽǁĂ
ď͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ǁŽĚŶĂ
Đ͘ ŬĂǏĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ŶŝĞǁLJƚǁĂƌnjĂũČĐĂ ĚǁƵƚůĞŶŬƵ ǁħŐůĂ
Ě͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ƉųLJǁſǁ
ϭϵ͘ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz