Wstęp do ekonomii

note /search

Zagadnienia z ekonomii na zaliczenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Aktywa  - to co posiadamy; rzeczowe (ruchomości i nieruch), walory  (akcje,papiery wartośc),zasoby pieniężne  płynność aktywów - możliwość zamiany jednych na inne  *motyw transakcyjny (synchronizacja wpływów i wydatków)  *m. przezorności (na czarną godzinę)  *m. spekulacyjny (odkładamy na jakąś o...

Podstawowe zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

Mikroekonomia  jest dziedziną ekonomii zajmującą się badaniem zachowania  indywidualnych konsumentów, przedsiębiorstw i rynków. Jest to nauka zajmująca się  szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży  towarów.  Makroekonomia , dział ekonomii zajmujący...

Pytania do egzaminu ekonomia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2268

1.      Czym zajmuje się ekonomia?  Dlaczego powinniśmy się znać na gospodarce? Podstawowe pojęcia oraz definicje ekonomii. Specyfika analizy  ekonomicznej. Mikro i makroekonomia.    2.      Homo oeconomicus czy homo sociologicus?  Racj...