Podziały nieruchomości

Wykład 1: Problematyka podziałów nieruchomości i ustalenia położenia p...

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr hab. Zygfryd Sujecki
  • Podziały nieruchomości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1176

WYKŁAD I  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI      PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW  NIERUCHOMOŚCI I USTALENIA  POŁOŻENIA PUNKTÓW  GRANICZNYCH      PO DZIA ŁY  NIERU CH O M O ŚCI    CZYNN O ŚCI W STĘPNE  -  PRO BLEM A TYKA  USTA LENIA   PO ŁOŻENIA  PUNK ...