Metoda ABC

note /search

Ewolucja historyczna metod zarządzania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Ewolucja historyczna metod zarządzania Na początku XX wieku metody zarządzania były przez ekspertów stosowane jako ich własne narzędzia analizy i działania na wszystkich szczeblach organizacji. Nikt jeszcze nie znał metod partycypacyjnych. Jeśli powstawał problem, kierownik wzywał konsultanta-ekspe...

Metoda ABC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127

Metoda ABC Metoda ABC jest to metoda analizowania zadań wywodząca się z badań V. Pareto, a zasadzająca się na regule 15:65. W myśl tej reguły w procesie produkcji usług za pomocą 5-20% nakładów można osiągnąć około 75-80% wyników; zaledwie 10-30% czasu poświęcanego na wysiłek intelektualny wystarcz...

Przykłady zastosowania metody ABC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2562

Przykłady zastosowania metody ABC w zarządzaniu produkcją Pierwsze zastosowania metody ABC w zarządzaniu produkcją miały miejsce w odniesieniu do normowania zapasów materiałowych. Wyróżnia się diagnostyczne i usprawniające zastosowania metody ABC w zarządzaniu produkcją. Przykłady diagnostycznych...

Wybór procedury administracyjnej - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

. Wybór procedury administracyjnej „W toku ewidencji procedur administracyjnych w urzędzie gminnym zarejestrowano ogółem ok. 150 procedur. Z tej liczby 44 procedury miały charakter procedur zewnętrznych. Jako zewnętrzne potraktowano te procedury, których funkcją główną była realizacja odpowiednich ...

Zarządzanie produkcją - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Zarządzanie produkcją „Zarządzanie produkcją jest to działalność praktyczna i dziedzina naukowa w ramach teorii organizacji i zarządzania zajmująca się naukowym rozwiązywaniem problemów związanych z realizacją funkcji produkcji. Zarządzenie to obejmuje analizę potrzeb i możliwości, zaopatrzenie i s...

Zasada Pareto - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

Zasada Pareto Zasada Pareto jest to prawidłowość określana mianem "zasada 20-80", zgodnie z którą w zbiorowości niejednorodnej (różnorodnej) 20% elementów tej zbiorowości reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy, ze względu na którą ta zbiorowość jest rozpatrywana (służy jako kryteriu...

Zastosowanie analizy ABC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Zastosowanie analizy ABC . Sterowanie procesami W organizacji, która podejmuje realizację wielu zleceń, analiza ABC często ujawnia, że kontrola kilku z nich zapewnia kontrolę większości zadań organizacji. Kontrola zużycia materiałów Analiza rocznego zużycia zwykle wykazuje skupienie wartości w sto...

Redukcja różnorodności - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Redukcja różnorodności Analiza Pareto może być przeprowadzona według dochodów lub udziału we wpływach ze sprzedaży. Po zastosowaniu analizy ABC można wyciągnąć wiele wniosków, np. wszystkie pozycje C można ominąć przy klasyfikacji według wielkości udziałów we wpływach. Wniosek taki jednak niekoniec...

Sterowanie jakością - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Sterowanie jakością Podczas przyporządkowywania przyczyn wadliwościom często okazuje się, ze większość wadliwości jest spowodowana nielicznymi przyczynami. ]. Obsługa eksploatacyjna Obliczenie czasu straconego z powodu awarii maszyn i urządzeń wskutek określonych przyczyn często ułatwia planowanie...