Funkcje i techniki Public Relation - strona 5

BADANIE ŹRÓDEŁ PRĄDOWYCH

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

BADANIE ŹRÓDEŁ PRĄDOWYCH POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI KATEDRA ELEKTRONIKI I SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA LABORATORYJNA ĆWICZENIE NR 12: BADANIE ŹRÓDEŁ PRĄDOWYCH KIELCE, 2004 1. Wstęp teoretyczny Źr...

BÓL PRZEWLEKŁY

 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1785

BÓL PRZEWLEKŁYBól (łac. - dolor, gr. - algos, odyne) - wg Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu to subiektywne przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Należy podkreślić, że ...

Polityka Regionalna - definicja regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3710

Pojęcię regoinu w PR Region – jednostka przestrzenna powierzchni charakteryzująca się występowaniem specyficznych cech i elementów, które stanowią jej wyznacznik i odróżniają ja od otoczenia. - jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na ...

Lobbing

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5936

PR, lobbing LOBBING. Lobbing – jako proces komunikowania Nadawca ► przekaz ► odbiorca Grupa interesu ► cel ► decydenci Aktorzy - kto prowadzi działalność lobbingową? 1. Prowadzący lobbing we własnym imieniu: ▪ Różne grupy interesów (org. biznes...

BŁĘDY I LICZBY PRZYBLIŻONE

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1834

METODY NUMERYCZNE BŁĘDY I LICZBY PRZYBLIŻONEI. Błąd bezwzględny i względny. Liczbą przybliżoną a -nazywa się liczbę różniącą się nieznacznie od dokładnej liczby A i zastępują...

ZWIĄZKI ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA NIZINIE MAZOWIEC...

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3262

ZWIĄZKI ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ ZWIĄZKI ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ: Położenie; a) w Polsce: środkowo wschodnia cześć Polski b) na tle jednostek geologiczno-tektonicznych: w odrębie niecki brzeżnej c) na tle regionów geograficznych...

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2247

fazy kształtowania się obecnego PR, techniki negatywnej propagandy PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Ojcowie PRu: - Ivy Ledbetter Lee - każda firma powinna dążyć do zdobycia zaufania i dobrej reputacji w społeczeństwie poprzez poszukiwanie dróg obustronnego kompromisu izapewnienie har...

Marka a public relations

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1785

Marka a public relations Definicja marki Nowoczesny branding dotyczy przede wszystkim zaangażowania i przynależności, jest zewnętrznym i widocznym wyrazem osobistych postaw; są rodzajem skrótu skojarzeniowo-informacyjnego, który jest natychmiast...

INFORMACJE, OPINIA PUBLICZNA, KOMUNIKACJA POLITYCZNA

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2212

INFORMACJE, OPINIA PUBLICZNA, KOMUNIKACJA POLITYCZNA Przekazy informacyjne jako źródło wiedzy Zadaniem przekazów informacyjnych nie jest wzbogacenie wiedzy odbiorców, ale prezentacja informacji, spośród których członkowie widowi mo...

Pytanie z odp. 2

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI POSTĘPOWANIA KARNEGO. POSZCZEGÓLNE PRZESŁANKI PROCESOWE. WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI POSTĘPOWANIA KARNEGO Przez warunki dopuszczalności postępowania karnego rozumie się przesłanki procesowe. Są to określone stany (...