Ekonomia globalna

note /search

Ekonomia globalna - notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia globalna
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3066

...Teorie i modele wzrostu gospodarczego. Pod pojęciem modelu wzrostu gospodarczego rozumie się schematy, które w uproszczony sposób prezentują główne związki i zależności pomiędzy czynnikami wzrostu. W modelach pomija się drugorzędne elementy, które nie mają wpływu na ostateczny przebieg pro...