Analiza Elementarna

note /search

Analiza Elementarna-pytania kolokwium

  • Politechnika Gdańska
  • Analiza Elementarna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Pytania z kół wykładowych:I 1. Składniki próbki analitycznej (sladowe itp.) 2. typy składników próbki. 3. Próbka ogólna itd. 4. Wykres miareczkowania strąceniowego w zalezności od Kso i C analitu.. 5. Wskaźniki w miareczkowaniu alkacymetryc...

Egzamin z analizy elementarnej-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Analiza Elementarna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2590

Analiza elementarna Rola i zadania analizy elementarnej: - wyznaczenie procentowej zawartości pierwiastka w związku organicznym. - obliczenie wzoru empirycznego i sumarycznego (znając masę cząsteczkową). - oznaczanie składu mieszanin - sprawdzanie czystości związku - oznaczanie śladowych zawa...