Podstawy chemii organicznej

Analiza widm spektroskopowych- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
  • Podstawy chemii organicznej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1715

ANALIZA WIDM SPEKTROSKOPOWYCH Spektrometria mas MS Spektrometria mas jest metodą umożliwiającą pomiar masy cząsteczki, a więc metodą umożliwiającą określenie masy cząsteczkowej. Prócz tego bardzo często możliwe jest uzyskanie informacji dotyczącej struktury nieznanego związku poprzez pomiar mas fr...

Zagadnienia w chemii organicznej

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
  • Podstawy chemii organicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Za pomocą jakiej, prostej, reakcji chemicznej można odróżnić benzen od cykloheksanu. Bromowanie fenolu bromem w disiarczku węgla prowadzi do...

Podstawy chemii organicznej- pytania i odpowiedzi na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Bogdan Boduszek
  • Podstawy chemii organicznej
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2926

1) podaj przyklad reakcji: a)addycji nukleofilowej do gr.karbonylowej Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej gdzie wiązaniem podwójnym powiązany jest atom węgla i tlenu. Dzięki różnicy elektroujemności między t...