Paleoekologia

note /search

Związek archeologii z naukami przyrodniczymi

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Paleoekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Związek archeologii z naukami przyrodniczymi. Czy spojrzenie archeologii jest bardziej humanistyczne czy przyrodnicze? W archeologii środowiskowej ponad 50% leży w naukach przyrodniczych. Korzystanie z metod geologicznych. James Hutton ( 1726-...

Historia roślinności późnego glacjału holocenu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Paleoekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Historia roślinności późnego glacjału holocenu. Mamy nie tylko granice kulturowe ( np. regiony, województwa). Regionalizacja fizycznigeograficzna Kondrackiego. Wynikajace z podłoża geologicznego i rzeźby terenu. Szczególny wpływ na nasz krajobraz wywarły ostatnie

Przyrodnicze aspekty pradziejowych i wczesnohistorycznych szlakowości

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Paleoekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Przyrodnicze aspekty pradziejowych i wczesnohistorycznych szlakowości Lasostep. Stepy tworzą długi korytarz z zachodu na wschód, tak samo jak strefa lasów borealnych, i tajga ale z północy na południe. Przy podbojach imperium rzymskiego widać wyraźnie ich upodobania do cieplejszego klimatu przeb...