Fauna Polski

note /search

Fauna polski - pytania z kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • Fauna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134

Co rozumiemy pod pojęciem bioróżnorodności? Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią i dotyczy to różnorodności w obrębie gatunk...