Pomiary i obliczanie niepewności pomiarowej - błąd pomiarowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary i obliczanie niepewności pomiarowej - błąd pomiarowy-opracowanie - strona 1 Pomiary i obliczanie niepewności pomiarowej - błąd pomiarowy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Laboratoria z podstaw Fizyki Sprawozdanie I
Temat: Pomiary i obliczanie niepewności pomiarowej - błąd pomiarowy.
Data: Prowadzący: Ocena:
Celem ćwiczenia jest nauczenie się posługiwać suwmiarką i śrubą mikrometryczną, a także obliczać niepewność pomiarową, błąd pomiarowy.
Za pomocą suwmiarki i śruby mikrometrycznej zwymiarowano pewien model. Każdy wymiar zmierzono trzykrotnie. Na podstawie otrzymanych wartości obliczono średnią arytmetyczną i niepewność standardową.
Tabela poniżej przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń:
Pomiar I
[mm]
Pomiar II
[mm]
Pomiar III
[mm]
Średnia arytmetyczna
x [mm]
Niepewność standardowa
s[mm]
A
120
120
120
120
0,02
B
5,05
5,03
5,00
5,03
0,02
C
15,90
15,65
16,00
15,85
0,1
D
15,95
15,70
16,00
15,88
0,09
E
15,90
16,00
15,95
15,95
0,03
F
15,75
15,90
15,85
15,83
0,04
G
15,85
15,80
15,90
15,85
0,03
H
15,90
15,95
15,95
15,93
0,02
I
16,00
16,00
15,95
15,98
0,02
J
15,90
15,85
15,85
15,87
0,02
K
15,95
16,00
15,90
15,95
0,03
L
15,95
15,95
16,00
15,97
0,02
Celem ćwiczenia jest nauczyć się odczytywać mierniki cyfrowe, a także obliczać rezystancję zastępczą i niepewność pomiarową.
Używając odpowiedniego miernika cyfrowego zmierzono rezystancję żarówki i dwóch oporników, a następnie połączono je szeregowo i równolegle, obserwując nowo otrzymane wartości rezystancji. Tabela przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń:


(…)

… i dwóch oporników, a następnie połączono je szeregowo i równolegle, obserwując nowo otrzymane wartości rezystancji. Tabela przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń:
Wynik pomiaru
[Ω]
Niepewność pomiarowa*
Zakres
Rżarówki 24,40
0,02
200 Ω
R1 158,10
1,36
200 Ω
R2 121,10
1,07
200 Ω
Rszeregowe 28,90
0,33
2 kΩ
Rrównoległe 69 0,55
200 Ω
*niepewność przyrządu ± 0,8% rdg + 1 dgt
Obliczenia:
- połączenie szeregowe
- połączenie równoległe
- niepewność pomiarowa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz