Pomiar statystyczny GPS - operat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar statystyczny GPS - operat - strona 1 Pomiar statystyczny GPS - operat - strona 2 Pomiar statystyczny GPS - operat - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydz. Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok akademicki
2010/2011
Semestr: zimowy
ĆWICZENIE NR 9-10
Temat: Pomiar statystyczny GPS. Opracowanie
obserwacji z wykorzystaniem automatycznego
postprocessingu POZGEO
Rok III
]
1. Szkic przeglądowy lokalizacji wyznaczanych punktów
2. Dane obserwacyjne z pomiaru GNSS z pomiaru punktów ( załączniki)
3. Zestawienie raportów z obliczeń z systemu ASG-EUPOS
WSPÓŁRZĘDNE KARTEZJAŃSKIE
Nr punktu
2041
X
3857262.121
Y
1392695.854
Z
4868888.930
2042
3857245.698
1392821.268
4868868.901
zbyt mała liczba epok
2043
2044
3857147.413
1392823.083
4868949.580
2045
3857030.300
1392724.852
4869072.972
2046
3857049.385
1392825.097
4869031.170
WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE
Nr punktu
B
L
h
°
'
''
°
'
''
m
2041
50
4
57,46203
19
51
9,10434
257,217
2042
50
4
56,37228
19
51
15,31781
259,275
zbyt mała liczba epok
2043
2044
50
5
0,32707
19
51
17,08264
262,231
2045
50
5
6,45193
19
51
14,43611
264,783
2046
50
5
4,29313
19
51
18,85252
266,085
WSPÓŁRZEDNE PŁASKIE UKŁAD 2000
Nr punktu
X
Y
2041
5550241.161
7417879.574
2042
5550205.598
7418002.576
zbyt mała liczba epok
2043
2044
5550327.239
7418039.533
2045
5550517.267
7417989.826
2046
5550449.227
7418076.594
WSPÓŁRZEDNE PŁASKIE UKŁAD 1992
Nr punktu
X
Y
2041
246500.691
560974.779
2042
246468.455
561098.607
zbyt mała liczba epok
2043
2044
246590.961
561132.271
2045
246779.465
561077.532
2046
246713.816
561166.031
Nr punktu
WYSOKOŚCI NORMALNE KRONSZTAD 86
2041
217,185
2042
219,247
2043
zbyt mała liczba epok
2044
222,206
2045
224,759
2046
226,063
4.
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
I. DANE FORMALNO – ORGANIZACYJNE
1. ZLECENIODAWCA : Katedra Geodezji Satelitarnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2. WYKONAWCA : Grupa 1, sekcja nr 5 studentów III roku, kierunku Geodezja i Kartografia w
składzie:
3.
RODZAJ I CEL ROBOTY:
Pomiar statyczny GPS. Opracowanie obserwacji z
wykorzystaniem
automatycznego postprocessingu POZGEO na potrzeby ćwiczeń.
4. LOKALIZACJA: Województwo: małopolskie, Powiat: Kraków, Miasto: Kraków, Obiekt: Kraków
– Mydlniki, ul. Balicka 253
II. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I ICH REALIZACJA:
1. METODA OBLICZENIOWA: wykorzystanie automatycznego postprocessingu POZGEO
III. PRACE POLOWE:
DATA POMIARU: 3 styczeń 2011r.
SPRZĘT: Odbiornik Trimble 4700 PN 3342900, SN 0220142938; Antena Topcon L1/L2 22020-60,
CZAS OBSERWACJI: 12:50 do ???
INTERWAŁ: 5 sek.
IV. PRACE KAMERALNE:
Prace kameralne obejmowały:
Opracowanie wyników pomiaru statycznego przy wykorzystaniu automatycznego postprocesingu
serwisu POZGEO w serwisie ASG-EUPOS.
(sporządzenie zestawienia wykazów współrzędnych kartezjańskich xyz i BLh oraz współrzędnych
w „układzie 1992”, „układzie 2000” i zestawienie wysokości normalnych Kromsztadt 86).
INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARU:
Błąd położenia punktów w poszczególnych układach waha się pomiędzy 0,014 m a 0,046 m.
W ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz