Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora - Obwód elektryczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora - Obwód elektryczny - strona 1 Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora - Obwód elektryczny - strona 2 Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora - Obwód elektryczny - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 18.  Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora Pojemnością   elektryczną   przewodnika   nazywa   się   wielkość   fizyczną,  której   miarą   jest   stosunek   wprowadzonego   ładunku   elektrycznego   Q   do  potencjału V, jaki ten ładunek wywoła: C = Q / V Pojemność jednostkową będzie miał taki przewodnik, który po wprowa- dzeniu   ładunku   1   kulomba   uzyska   potencjał   1   wolta.   Jednostka   ta   została  nazwana faradem [F]: 1F = 1C / 1V Pojemność  przewodnika zależy  do ciał otaczających dany przewodnik.  Dlatego nie można mówić o określonej pojemności pojedynczego przewodnika,  tylko   o   pojemności   układu   przewodników   znajdujących   się   w   określonej  odległości   od   siebie.   Takie   układy   nazywa   się   kondensatorami.   Przewodniki  tworzące   układ   to   okładki   kondensatora.   W   zależności   od   kształtu   okładek  można wyróżnić kondensatory płaskie, cylindryczne i kuliste. Dla   każdego   kondensatora   pojemność   można   określić   jako   stosunek  ładunku na jednej z okładek do napięcia U panującego pomiędzy okładkami: C = Q / U Kondensatory   można   łączyć   szeregowo   lub   równolegle.   Przy   tym  pierwszym pojemność układu równa jest: C = C1 + C2 + C3 + ........ + Cn =  Σ C n Przy   łączeniu   szeregowym   odwrotność   pojemności   wypadkowej   jest  równa sumie odwrotności pojemności składowych:  1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ........ 1/Cn = 1/ Σ C n Ilość ładunku jaka przepłynie w obwodzie elektrycznym, określana jest  jako iloczyn natężenia prądu I oraz czasu jego przepływu t: Q = I · t Ćwiczenie   18A.   Wyznaczyć   ładunek   kondensatora   metodą   graficznego   całkowania. Ładunek   elektryczny   zgromadzony   na   kondensatorze   można   obliczyć,  jeżeli   wyznaczy  się   krzywą  prądu   ładowania  lub  rozładowania.  W  tym celu  należy zastosować układ pomiarowy przedstawiony na schemacie. Aby proces  rozładowania nie przebiegał zbyt szybko, w obwód należy włączyć duży opór R.            Schemat obwodu do wyznaczania krzywej rozładowania kondensatora W   celu   wyznaczenia   krzywej   rozładowania   trzeba   zmierzyć   natężenie  prądu   po   czasach   t1,   t2,   ...   i   na   podstawie   uzyskanych   wyników   sporządzić  wykres (jak na rysunku poniżej). Powierzchnię pod krzywą dzielimy w sposób  pokazany   na   rysunku,   dobierając   przedziały   czasu   tak,   aby   każdy   wycinek 

(…)

…). Powierzchnię pod krzywą dzielimy w sposób
pokazany na rysunku, dobierając przedziały czasu tak, aby każdy wycinek
posiadał kształt zbliżony do trapezu. Przedziały czasu Δt muszą być równe.
Następnie obliczamy i sumujemy powierzchnię każdego wycinka.
Krzywa rozładowanie kondensatora
Obwód połączony jest ja na schemacie, zamknięty włącznikiem W i
potencjometr P jest ustalony na napięcie U=100 V…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz