Polityka w starożytnej Grecji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka w starożytnej Grecji- opracowanie - strona 1 Polityka w starożytnej Grecji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA W STAROŻYTNEJ GRECJI
Arystoteles:
`państwo jest pierwej od jednostki'
Ważna jest wspólnota polityczna
Etyka cnót a nie praw
Polityka to tylko pewien sposób życia
Dobre życie obywatela to życie szczęśliwe, które możliwe jest jedynie w dobrze rządzonym państwie
W państwie tyrana ludzie są nieszczęśliwi, bo życie opiera się na strachu.
Filozofia polityczna Arystotelesa:
Arystoteles był uczniem Platona, łączył problemy etyczne z politycznymi, nastawiony na empirię, interesują go fakty, sprawiedliwa rzeczywistość jest niezmienne dlatego interesuje się rzeczywistością.
Państwo to wspólnota szczęśliwego życia rodzin i rodów dla celów doskonałego, samowystarczającego życia; państwo i społeczeństwo to jedność; etyka jest częścią polityki;, a polityka częścią życia; przedmiotem polityki jest dobro polis.
Sprawiedliwość: właściwe uporządkowanie rzeczy, każdemu należy oddać to co się mu należy; poglądy demokratyczne: wszyscy obywatele powinni być równi względem wolności; poglądy oligarchiczne: podziały to coś naturalnego.
Najlepszym z możliwych jest ustrój mieszany: oligarchia+demokracja
Sprawiedliwość musi uwzględniać naturalne różnice
Niewolnik jest niewolny z natury
Istota przyjaźni; więź moralna
Tyrania ustrojem tymczasowym
Klasyfikacja ustrojów:
Kryterium ilościowe: ilu rządzi
Kryterium jakościowe:dla dobra wspólnego czy własnego
Zdegradowane: tyrania, oligarchia, demokracja(bo rządzą nie prawa ale demagodzy za pomocą ustaw, manipuluja emocjami)
Właściwe: monarchia, arystokracja, politeja(ustrój mieszany: wybory bez cenzusu, faworyzowanie klasy średniej; polis ma być tak duże, by było samowystarczalne, obywatele powinni się wzajemnie znać)
B. Constant XIX w. `Wolność starożytnych i wolność nowożytnych':
Wolność starożytnych: obywatele wolni, udział w zgromadzeniach, odpowiedzialność za życie wspólnoty, możliwość kreowania polityką.
Wolność nowożytnych: bardzo ograniczona jeśli chodzi o wpływ na politykę, inny ustrój, większa wolność w sferze prywatnej, nie wolno zmuszać do uczestniczenia w polityce, na zasadzie `żyjmy swobodnie'
Perykles:
Najlepszy jest ustrój, który nie kontroluje ludzkiego życia
Kto nie interesuje się polityką ten nie jest użyteczny
Nakaz moralny by brać udział w polityce
Szczęście polega na wolności, a tej nie ma bez męstwa.
Sokrates:
Poglądy bliskie Platonowi
Filozofia jako umiłowanie mądrości jest zajęciem bezinteresownych


(…)

… jest sprawiedliwość, lojalność, pobożność, męstwo
Teoria idei: wieczne, niezmienne, niezależne od człowieka byty, np. idea sprawiedliwości.
Sofiści: erystyka-sztuka pokonania przeciwnika w dyskusji.
Platon:
Ideał człowieka rozumnego
Trazymach- kult siły, sprawiedliwe jest to, co jest zgodne z wolą silniejszego
`państwo' - Platon pokazuje konsekwencje trazymachu , prowadzi do tyranii, najnieszczęśliwszego ustroju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz