Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - strona 1 Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - strona 2 Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - strona 3

Fragment notatki:

. POLITYKA PIENIĘŻNA I FISKALNA W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ
Założenia rozważań rozdziału:
-mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą
-zakładamy stałość cen
-zmienną jest stopa procentowa
25.1.Nowe spojrzenie na funkcję konsumpcji.
(w odniesieniu do modelu globalnego popytu konsumpcyjnego z rozdziału 21)
POPYT GLOBALNY-całkowite planowane wydatki na dobra i usługi.
AUTONOMICZNY POPYT KONSUMPCYJNY-rozdział 21
I. Czynniki określające wielkość autonomicznych wydatków konsumpcyjnych:
1.Zasoby majątkowe gospodarstw domowych.
W zrost realnej wartości majątku gospodarstw domowych (np. w wyniku hossy na giełdzie ,
która powoduje wzrost cen akcji przedsiębiorstw posiadanych przez te gospodarstwa)
=gospodarstwa domowe wydadzą część dodatkowych zasobów na zakup dóbr, usług
=wydatki konsumpcyjne autonomiczne (czyli niezależne od poziomu dochodów
rozporządzalnych-rozdział 21) wzrosną =w wyniku wzrostu majątku (nie dochodów
rozporządzalnych) wykres całej funkcji konsumpcji p rzesuwa się w górę (wykres w rozdziale
21)
Opisane zjawisko to tzw.
EFEKT MAJĄTKOWY (BOGACTWA)-polega na przesunięciu wykresu funkcji konsumpcji w górę
(w dół) pod wpływem wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i
zwiększenia (spadku) wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych
Korelacje:
a. podaż pieniądza a wartość majątku gospodarstw domowych
-wzrasta podaż pieniądza (pieniądz-jedna z form aktywów, w jakich gospodarstwa domowe lokują
swój majątek)-wzrasta wartość majątku
b. stopa procentowa a wartość majątku gospodarstw domowych
-obniżka stopy procentowej (musi być zrekompensowana, wywołuje więc wzrost cen obligacji i
akcji)-gospodarstwa domowe, które owe akcje i obligacje posiadają staja się zasobniejsze
2.Dobra trwałego użytku i kredyt konsumpcyjny.
Ludzie majętni wydając więcej niż ich dochód rozporządzalny zmniejszają stan swego
majątku (akcje, obligacje, rachunek w banku)
Ludzie ubożsi, nieposiadający takich wolnych aktywów, muszą zaciągać pożyczki
(przeznaczane zazwyczaj na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, np. TV), wówczas:
Na wielkość ich wydatków konsumpcyjnych mają wpływ dwa aspekty kredytu konsumpcyjnego:
*suma zaoferowanego kredytu-im wyższa tym więcej wydamy (zwiększenie podaży kredytu
konsumpcyjnego przesunie wykres funkcji konsumpcji w górę, ludzie wydają więcej przy każdym


(…)

… nie. W przyszłości, aby móc spłacić odsetki z
obligacji państwo będzie zmuszone podnieść podatki. W dłuższym okresie podatnicy nic nie zyskają,
więc ulegną zmianie ich zamierzone wydatki.
25.2. Popyt inwestycyjny.
Popyt inwestycyjny - wielkość autonomiczna, tj. niezależna od dochodu bieżącego i produkcji.
Całkowite nakłady inwestycyjne - inwestycje w kapitał trwały (np. budynki, fabryki) i w kapitał obrotowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz