Zagadnienie-polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienie-polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - strona 1 Zagadnienie-polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - strona 2 Zagadnienie-polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - strona 3

Fragment notatki:

25. POLITYKA PIENIĘŻNA I FISKALNA W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ
Założenia rozważań rozdziału:
-mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą
-zakładamy stałość cen
-zmienną jest stopa procentowa
25.1.Nowe spojrzenie na funkcję konsumpcji.
(w odniesieniu do modelu globalnego popytu konsumpcyjnego z rozdziału 21)
POPYT GLOBALNY-całkowite planowane wydatki na dobra i usługi.
AUTONOMICZNY POPYT KONSUMPCYJNY-rozdział 21
I. Czynniki określające wielkość autonomicznych wydatków konsumpcyjnych:
1.Zasoby majątkowe gospodarstw domowych.
Wzrost realnej wartości majątku gospodarstw domowych (np. w wyniku hossy na giełdzie , która powoduje wzrost cen akcji przedsiębiorstw posiadanych przez te gospodarstwa) =gospodarstwa domowe wydadzą część dodatkowych zasobów na zakup dóbr, usług =wydatki konsumpcyjne autonomiczne (czyli niezależne od poziomu dochodów rozporządzalnych-rozdział 21) wzrosną =w wyniku wzrostu majątku (nie dochodów rozporządzalnych) wykres całej funkcji konsumpcji przesuwa się w górę (wykres w rozdziale 21)
Opisane zjawisko to tzw.
EFEKT MAJĄTKOWY (BOGACTWA)-polega na przesunięciu wykresu funkcji konsumpcji w górę (w dół) pod wpływem wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i zwiększenia (spadku) wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych
Korelacje:
podaż pieniądza a wartość majątku gospodarstw domowych
-wzrasta podaż pieniądza (pieniądz-jedna z form aktywów, w jakich gospodarstwa domowe lokują swój majątek)-wzrasta wartość majątku
b. stopa procentowa a wartość majątku gospodarstw domowych
-obniżka stopy procentowej (musi być zrekompensowana, wywołuje więc wzrost cen obligacji i akcji)-gospodarstwa domowe, które owe akcje i obligacje posiadają staja się zasobniejsze
2.Dobra trwałego użytku i kredyt konsumpcyjny.
Ludzie majętni wydając więcej niż ich dochód rozporządzalny zmniejszają stan swego majątku (akcje, obligacje, rachunek w banku)
Ludzie ubożsi, nieposiadający takich wolnych aktywów, muszą zaciągać pożyczki (przeznaczane zazwyczaj na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, np. TV), wówczas:
Na wielkość ich wydatków konsumpcyjnych mają wpływ dwa aspekty kredytu konsumpcyjnego:
*suma zaoferowanego kredytu-im wyższa tym więcej wydamy (zwiększenie podaży kredytu konsumpcyjnego przesunie wykres funkcji konsumpcji w górę, ludzie wydają więcej przy każdym poziomie dochodu rozporządzalnego)
*koszt kredytu konsumpcyjnego-im wyższa stopa procentowa tym mniejsze rozmiary pożyczki i mniej wydajemy
1. + 2. + inne czynniki* =MECHANIZM TRANSMISYJNY (kiedy zmiany w sferze finansowej wywierają wpływ na zatrudnienie i produkcję w sferze realnej gospodarki)


(…)

… konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora podatkowego pod wpływem wzrostów wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji wzrost stopy procentowej.
25.5. Model IS-LM
Wykres - Makroe. str.178
1. Krzywa IS jest zbiorem kombinacji stopy procentowej i dochodu narodowego, przy którym rynek dóbr znajduje się w równowadze. Jeśli s.p. wzrasta, to dochód zapewniający równowagę spada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz