Politechnika Warszawska - strona 696

Inżynieria chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: proces produkcji chloru, współczynnik oporów przepływu, stężenie siarczanu amonu, skład rafinatu, ilość rafinatu...

Chemia fizyczna - wykład - kataliza homogeniczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kataliza homogeniczna kwasowo-zasadowa, znajdowanie rozwiązania równania, teoria Arheniusa, Izochory Van't Hoffa, teoria zderzeniowa....

Chemia fizyczna - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: stała naczynka konduktometrycznego, ruchliwość jonowa, przewodność jonowa, dysocjacja wody, przewodnictwo elektrolityczne....

Płyny rzeczywiste - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: tarcie wewnętrzne, lepkość, naprężenie styczne, równanie lepkości Newtona, reologia....

Inżynieria chemiczna i procesowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podstawy bilansowania, procesy mechaniczne, procesy cieplne, procesy wymiany masy, procesy chemiczne (inżynieria reaktorów)....

Wykład - inżynieria chemiczna i procesowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: opór hydrauliczny, straty ciśnienia, opory przepływów, średnica zastępcza, długość zastępcza....