Politechnika Warszawska - strona 697

Procesy kontaktowania faz - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: barbotaż gazu w cieczy, atomizacja, przepływ płynu przez ładunek porowaty nieruchomy, straty ciśnienia, prędkość pozorna płynu....

Wykład - filtracja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: filtracja, szybkość filtracji, opór filtracyjny, filtracja przy stałej grubości warstwy, własności osadu....

Wymiana ciepła - pojęcia podstawowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wymiana ciepła, różnica temperatur, strumień cieplny, gęstość strumienia cieplnego q, obciążenie cieplne....

Rektyfikacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: schemat rektyfikatora, półka zasilana, różnica odcieków, parametr p na wykresie entalpowym, surówka. ...

Absorbcja ciągła - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: układy z recyrkulacją cieczy, stopień recyrkulacji, baterie, recyrkulacja, uogólnienie dla współczynników kinetycznych....

Proces mieszania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: mieszanie cieczy, mieszanie mechaniczne, mieszalniki, charakterystyki reologiczne cieczy, ciecze plastyczne....