Politechnika Warszawska - strona 686

Zadania Powtórka - Przykład 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

6 $ 0 7 9.% , / "%"" - . "%"' +%" '%" +, : + - , / "%"" - . "%"' 0 +%" '%" ( - 5 . / ; ! - / 0 $ $%& '%( )%) *%+ +%' !% ! " 0 + +%" '%" + + # * ( / 0 1 $ $ $ &...

Komputerowa wersja przemieszczeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

! "#$" ! " " " % ! ! ! ! ! ! ! ' # ) " ! $ ( " ! ! ! $ ! * # ! " ! # % " ( # $ # " ) ! , # # ! ! ! # ! ! ! $ ! & ! % # + # ! ! ! + # $ ! ! # # " # $ % # ! ! " % !...

Rachunek dochodu narodowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rachunek dochodu narodowego, kategorie produktu i dochodu narodowego, PBK w ujęciu nominalnym i realnym, struktura PKB, zalety i wady kategorii PKB...

Wspolczesne nurty i szkoly ekonomiczne - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: nowa ekonomia neoklasycystyczna, monetaryzm, radziecka myśl ekonomiczna, polska myśl ekonomiczna, poglądy ekonomistów w Polsce...

Rynek walutowy - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rynek walutowy, funkcje rynku walutowego, podmiot rynku walutowego, rynek walutowy na świecie (FOREX), rodzaje transakcji na rynku walutowym...

Koncentracja i dekoncentracja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Koncentracja i dekoncentracja. Koncentracja to zjawisko skupienia kompetencji w nielicznej grupie ludzi Dekoncentracja (pozioma - resortowa, rzeczowa, rozproszenie kompetencji na jednym poziomie; pionowa: kompetencje lecą w dół) ...

Termodynamika - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: stężenie reagenów, prężność pary nasyconej, zmiana parametrów, diagram fazowy, stężenie roztworów nasyconych....

Laboratorium analizy ilościowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego, kompleksometryczne oznaczanie Mg, argentometryczne oznaczanie chlorków w wodzie, pośrednie manganometryczne oznaczanie wapnia, oznaczanie fenolu met...

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - Agenda 21

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Dokonaj oceny znaczenia Agendy 21 dla poprawy stan środowiska na naszej planecie Stanowiła punkt zwrotny dla działań ukierunkowanych na ochronę środowiska blablabla (więcej nie znalazłam, Google też mało wie o ocenach tejże agendy) ...