Politechnika Warszawska - strona 685

Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli - posiadanie rzeczy - używanie rzeczy - pobieranie przychodów z rzeczy - ponoszenie wydatków Udział w zyskach i wydatkach współwłaściciele ustalają w umowie. W przypadku braku umowy jest on proporcjonalny do udziału we współwłasności. ...

Rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia własności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia własności: prywatne (w tym przedsiębiorstwa stanowiące własność pojedynczych osób lub rodzin oraz spółki) państwowe spółdzielcze komunalne przedsiębiorstwa będące własnością pracowników ...

Keyness - główne zasady teorii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Główne zasady teorii Keynesa: produkcja określana jest przez globalny popyt zmiana ilości pieniądza wpływa na zatrudnienie bezrobocie to efekt niedostatecznego popytu państwo powinno być aktywne na scenie fiskalnej i monetarnej państwa ...

Zwalczanie bezrobocia strukturalnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 441

Jak należy zwalczać bezrobocie strukturalne? Bezrobocie strukturalne wymaga zmiany kwalifikacji czyli odpowiedniego przeszkolenia pracowników, co jest długotrwałym procesem, oraz należy aktywizować osoby bezrobotne. ...

Interwencja na rynku walutowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Interwencja na rynku walutowym Działania mające na celu utrzymanie stabilnego kursu waluty krajowej w sytuacjach wystąpienia krótkookresowych wahań kursu, które mogą być pochodnym efektem spekulacji walutowych. ...

Argumenty przeciw Unii monetarnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 252

Argumenty wstrzymujące wprowadzenie unii monetarnej : wyzbycie się tożsamości narodowej w postaci waluty uwydatnienie potrzeby głębokich reform strukturalnych, zwłaszcza w kraja...

Koniunktura gospodarcza - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: koniunktura gospodarcza i rodzaje wahań w gospodarce, klasyczny cykl koniunkturalny i jego przebieg, współczesny cykl koniunkturalny i jego cechy, teoria sekularnej stagnacji,

Model gospodarczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: model gospodarki AD-AS, krzywa popytu, czynniki pozacenowe, gospodarka z pewnym bezrobociem, równowaga makroekonomiczna...

Równanie pracy wirtualnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

!" # $% ! # !" # $% ! %& '( " " " $ #% " !" # " % ! % " $ # " $ ! #% )& '( !" # ! " # " " % ! % " $ # " $ " $ ! " #& ' () !" # * ! % + * + $ ! $ ,...