Politechnika Warszawska - strona 659

Parametry sterowania akomodacyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Parametry sterowania akomodacyjnego: - skład faz; - sekwencja faz; - przedziały międzyfazowe; - minimalny sygnał zielony Gmin (lokalizacja detektorów); - czas oczekiwania na wzbudzenie tocz; - przedłużenie jednostkowe ΔG (lokalizacja detektorów); - maksymalny sygnał zielony Gmax (obciążenie s...

Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 196

Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego: - Duży udział w liczbie podróży w miastach (zazwyczaj 50%); - Mniejsza uciążliwość dla środowiska; - Mniejsze koszty podróży; - Mniejsze koszty działalności przedsiębiorstw ...

Sterowanie akomodacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Sterowanie akomodacyjne: - maksymalne długości sygnałów zielonych wyznaczane na podstawie obciążenia w okresie szczytowym, określonego z danych historycznych; - możliwość pomijania i zmiany kolejności faz; - dostosowywanie do aktualnego obciążenia; - trudne do wyznaczenia; - bardziej złożone urz...

Wady sygnalizacji świetlnej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 189

Wady sygnalizacji świetlnej: - wzrost strat globalnych strat czasu; - wzrost liczby wypadków niektórego rodzaju; - zakłócenia ruchu w przypadku awarii sygnalizacji; - zmniejszenie

Drgania swobodne samochodu - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 245

DRGANIA SWOBODNE SAMOCHODU Równanie można wyprowadzić metoda energetyczną po uproszczeniach i założeniach że: l1k1=l2k2 ; k1/k2=l1/l2=m1/m2 gdzie m1 m2 to masy resorowane niezależne od siebie drgania kątowe wokół środka masy mają częstotliwość częstość przemieszczeń całej masy w pionie ...

Graniczne prędkości na zakręcie - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 322

GRANICZNE PRĘDKOŚCI JAZDY NA ZAKRĘCIE Samochód może wpaść w poślizg boczny gdy więc największa dop prędkość Samochód może się przewrócić, jeśli zatem warunek na wcześniejszy poślizg niż przewrócenie vmax (…) … GRANICZNE PRĘDKOŚCI JAZDY NA ZAKRĘCIE Samochód może wpaść w poślizg boczny gdy więc ...

Przełożenie całkowite - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

PRZEŁOŻENIE CAŁKOWITE Ic= ns/nk = ωs/ωk = ib ig ir iz (przełożenie skrz. biegów,przekł. głównej, reduktora, zwolnicy). W przeciętnych warunkach ruchu : Ic = [(2*π*60)/1000]*[(ns*rd)/V] Ic = (ns*rd)*2,65v ...

Rozkład nacisków przy hamowaniu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 392

ROZKŁAD NACISKÓW PRZY HAMOWANIU Podczas hamowania następuje zmiana nacisków osi zatem reakcje dla samochodu 2 osiowego Z1h = Z1+ΔZ Z2h = Z2 -ΔZ Współczynnik rozdziału sił nacisku i współczynnik rozdziału sił hamowania ...

Zwiększenie liczby bitów kodowania próbki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Co niesie ze sobą zwiększenie liczby bitów kodowania próbki? zwiększenie liczby przedziałów kwantyzacji wpływa na wzrost liczby bitów potrzebnych do zakodowania każdej próbki. CHYBA więc: wzrost liczby bitów potrzebnych do zakodowania każdej próbki powoduje zwiększenie liczby przedziałów kwantyzacj...

Kwantowanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Co to jest i jak jest realizowane kwantowanie? Cały zakres zmian amplitudy sygnału wejściowego dzielony jest na skończoną liczbę podzakresów, zwanych przedziałami kwantyzacji. Zakwalifikowanie pobranej wartości próbki do jednego z tych dyskr...