Politechnika Warszawska - strona 658

Zasada superpozycji - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Zasada superpozycji: Odpowiedź wypadkowa układu na wymuszenie będące sumą pewnej liczby składowych jest równa sumie odpowiedzi na poszczególne składowe. Sposoby opisu układów statycznych i dynamicznych: ...

Człon różniczkujący - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Człon różniczkujący Równanie różniczkowe członu różniczkującego idealnego gdzie k jest współczynnikiem wzmocnienia równym stosunkowi sygnału wyjściowego do pochodnej sygnału wejściowego.

Budowa AND i OR za pomocą rezystorów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 182

Czy można AND I OR zbudować tylko za pomocą rezystorów? Nie nie można …. . gdyż tylko za ich pomocą nie jest możliwe uzyskanie iloczynu logicznego. Możliwe jest zbudowanie bramki OR która jako pojedynczy element będzie działać poprawnie, lecz z połączenia z innymi takimi bramkami należy liczyć się ...

Płaszczyzna fazowa - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Płaszczyzna fazowa Co to jest? portret fazowy płaszczyzna fazowa trajektoria fazowa izoklina Jakiego rodzaju jest punkt osobliwy dla a0 i a1 (a0=-13, a1=-7) Jaki przebieg mają trajektorie wahadła matematycznego Jak za pomocą równań iz...

Praca przekaźnika z oporem szeregowym zbocznikowanym pojemnością - wyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Praca przekaźnika z oporem szeregowym zbocznikowanym pojemnością. Równoległe przyłączenie kondensatora do rezystancji nie powinno spowodować różnicy w czasach zwalniania (rozwierania) w stosunku do pracy przekaźnika połączonego z oporem szeregowym. Jest to spowodowane rozładowywaniem kondensatora p...

Układ stabilny asymptotycznie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

Układ stabilny asymptotycznie Układ stabilny asymptotycznie - taki liniowy układ dynamiczny, że przy dowolnym ograniczonym sygnale wejściowym sygnał wyjściowy pozostaje ograniczony. Układ dynamiczny jest stabilny asymptotycznie, gdy wszy...

Działanie regulatora - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

W regulatorze występuje: -porównanie aktualnej wartości zmiennej kontrolowanej z wartością zadaną rej zmiennej (określenie wartości uchybu regulacji). -Wytworzenie sygnału wyjścio...

Cykl minimalizujący przeciętne starty czasu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 126

Cykl minimalizujący przeciętne starty czasu dla miarodajnych strumieni priorytetowych: Rozdział efektywnego sygnału zielonego: ; Podstawowa zasada jest rozdział sygnału zielonego na miarodajne grupy sygnałowe proporcjonalnie do ich wsp obciążenia; HCM 2000: ; ; ...

Kryteria instalowania sygnalizacji dla pieszych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

Kryteria instalowania sygnalizacji dla pieszych: - liczba wypadków z udzialem pieszych: 0 - 50 pkt - obciążenie pieszych i pojazdów: 0 - 50 pkt Skrzyżowanie: przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg w jednym poziomie zapewniające możliwość pełnego lub częściowego wyboru kierunku ruchu; ...