Politechnika Warszawska - strona 586

Infrastruktura transportu drogowego - podbudowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Podbudowa jest dolną częścią nawierzchni służącą do przeniesienia obciążeń na podłoże gruntowe. Może być jedno- lub wielowarstwowa. Służy do przyjmowania i przenoszenia na podłoże gruntowe obciążeń od kół pojazdów oraz innych oddziaływań zewnętrznych

Pomiar ugięć nawierzchni drogowych i lotniskowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Pomiar ugięć nawierzchni drogowych i lotniskowych Pomiar ugięć nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym jest najważniejszym badaniem służącym do projektowania wzmocnienia nawierzchni drogowych. Pozwala ono na okre ślenie pozostałej trwałości konstrukcji drogowej, która jest przewidziana do moderniza...

Rodzaje nawierzchni drogowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

Rodzaje nawierzchni drogowych Ze względu na odkształcalność nawierzchnie można podzielić na: - nawierzchnie sztywne (np. z betonu cementowego), które odkształcają się sprężyście pod naciskiem koła równym 50 kN nie więcej niż 0,5 mm, - nawierzchnie podatne, które mogą odkształcać się plastycznie i...

Techniczna infrastruktura transportu lądowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 357

Techniczna infrastruktura transportu lądowego Techniczna infrastruktura transportu lądowego to całokształt obiektów inżynieryjnych umożliwiających przemieszczanie się środków transportu - samochodów, statków i pojazdów szynowych - w sposób ...

Technicznymi parametrami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Technicznymi parametrami określającymi przejezdność drogi jest jej nośność oraz stan powierzchni jezdni. Uszkodzenia powierzchniowe mają wpływ na przydatność eksploatacyjną drogi i bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Technicznymi parametrami okreś...

Zabiegi utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 182

Zabiegi utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych: - naprawy cząstkowe (oczyszcza się uszkodzony fragment jezdni, wypełnia się masą bitumiczną po skropleniu lepiszczem i zagęszczeniem), - re...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 10

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

10. Warunki przyjęcia alternatywnej obsługi logistycznej zakładu: oraz Gdzie: - alternatywną ofertę dostawy/wysyłki ze strony CL po koszcie „KCLWE/WY, - przekroje stanu dostawy i liczenia kosztów dostawy KD „na bramie” oraz na wejściu do produkcji lub rozdziału KD+ΔKD, gdzie ΔKD to koszty logistycz...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 16a

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

4a CKŁS Rys.IX.2a. Schemat obsługi logistycznej miasta przez 4 Centra Konsolidacji Ładunków - wariant bez obwodnicy miejskiej (np. w Warszawie) CKŁW Dostawy z KSL Miasto CKŁN Odbiory do KSL Zaopatrzenie miasta Wywóz z miasta CKŁE KSL KSL KSL KSL KSL Krajowy

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 16b

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

4b Dowozy obwodnicą Rys.IX.2b. Schemat obsługi logistycznej miasta przez 2 Centra Konsolidacji Ładunków - wariant z obwodnicą miejską CKŁW Dostawy z KSL Miasto Wywozy obwodnicą CKŁE Odbiory do KSL Zaopatrzenie miasta Wywóz z miasta T Obwodnica miejska T Terminal przeładunkowy ...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 16

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

PYTANIE 16. Jaka jest rola obwodnicy miejskiej w lokalizacji centrów konsolidacji ładunków? Obwodnica miejska w lokalizacji centrów konsolidacji ładunków jest obiektem, który w znacznym stopniu skraca trasy przejazdowe w mieście oraz zmniejsza ob...