Politechnika Warszawska - strona 585

Z jakich elementów składa się język SFC

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Z jakich elementów składa się język SFC? Graf języka SFC zbudowany jest z kroków - jedna lub wiele akcji (bloki grafu??), przejść - warunek logiczny (tranzycje?), łączy - wyznaczają przepływ sterowania. Ponadto język SFC zawiera w sobie: skoki, makra, warunkowe rozejście sterowania, współbież...

Żegluga śródlądowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Drogi wodne z jednej strony stanowią część ogólnej gospodarki wodnej z drugiej strony zaś są częścią systemu transportowego kraju. Rzeka w stanie pierwotnym przedstawia dla żeglugi dużo przeszkód i niebezpieczeństw. Często wśród wysp i

Infrastruktura transportu drogowego - Infrastruktura ekonomiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Infrastrukturę definiuje się jako ogół urządzeń i instytucji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Można więc mówić o infrastrukturze ekonomicznej, obejmującej usługi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki, melioracji itp. (na przykład

Infrastruktura transportu drogowego - komfort

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Komfort określają takie zjawiska jak: drgania pionowe i poziome, warunki klimatyzacji (temperatura, ciśnienie, zapylenie, wilgotność), hałas i inne czynniki wywołujące stres u użytkowników pojazdów drogowych (natężenie ruchu, prędkość jazdy, układ geometryczny drogi). Nawierzchnią drogową nazywam...

Konstrukcja nawierzchni drogowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 343

Konstrukcja nawierzchni drogowych Zadaniem nawierzchni drogowej jest zapewnienie pojazdom odpowiedniej prędkości, bezpieczeństwa i wygody ruchu. Warunek ten może być spełniony jeżeli nawierzchnia jest równa, odporna na wpływy atmosferyczne o każdej porze roku i przenosi naciski kół pojazdów porus...

Konstrukcja nawierzchni lotniskowych podobna jest do konstrukcji dróg ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Konstrukcja nawierzchni lotniskowych podobna jest do konstrukcji dróg samochodowych. Wynika to z ze zbliżonego sposobu obciążania nawierzchni i jej posadowienia na podłożu naturalnym. Wyróżniamy grupy dróg po których poruszają się samoloty w obrębie portu lotniczego: -

Model konstrukcji nawierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Model konstrukcji nawierzchni Konstrukcja nawierzchni może być modelowana z różnym stopniem szczegółowości. Każda warstwa charakteryzowana jest trzema parametrami: grubość, typ oraz rok wbudowania. Model nawierzchni uwzględnia ponadto parametry podłoża naturalnego. Model przedsięwzięć utrzymaniow...

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska może powstać wskutek

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska może powstać wskutek: - wypadków i zdarzeń w czasie budowy i eksploatacji dróg, w których biorą udział pojazdy drogowe przewożące substancje niebezpieczne, - awarii w miejscach postoju w/w pojazdów, pożarów spowodowanych przez nieostrożność użytkowników dróg, - ...

Płyta naciskowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Płyta naciskowa Płyta naciskowa służy do przekazania impulsu obciążenia na nawierzchnię. W zależności od typu nawierzchni, przyjętych metod projektowania lub dla celów badawczych stosowane są płyty różniące się budowa i wielkością. Przed przystąpieniem do pomiarów ugięć należy określić cechy powie...