Politechnika Warszawska - strona 575

Obsługa pasażerów odlatujących - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Obsługa pasażerów odlatujących - systemy obsługi - metoda podstawowa - system rejsowy - system swobodny - system mieszany - metoda uproszczona - rejestracja biletu i zdanie bagażu przy samolocie, - metoda aerobusowa - pasażerowie nabywają bilety w autobusie dowożącym do portu, na dworcu, na płyc...

Organizacja obsługi pasażerów w terminalu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Organizacja obsługi pasażerów w terminalu - identyfikacja, dopuszczenie do podróży i przydział miejsca, - skierowanie pasażera na odpowiedni rejs - wydanie karty pokładowej, - odebranie, oznaczenie i transport bagażu do samolotu, - obsługa innych potrzeb związanych z podróżą pasażera, - kontrol...

Planowanie cyklu eksploatacyjnego A/C- wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Planowanie cyklu eksploatacyjnego a/c Rotacja statku powietrznego - przypisanie konkretnego egzemplarza statku do konkretnego numeru rejsu (przydział) Planowanie pracy linii lotniczej Planowanie lotów = Przydział statków powietrznych do każdego rejsu = Przydział załóg do każdego statku powietrzn...

Podstawowe zasady funkcjonowania terminala pasażerskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Podstawowe zasady funkcjonowania terminala pasażerskiego Blokowy układ terminala - układ kilku podsystemów służących realizacji kolejnych etapów obsługi Układ kolejności punktów obsługi, dróg oraz oznaczeń - podsystemy terminala łączone są w sposób jednoznacznie określający kierunek przemieszczan...

Służby ruchu lotniczego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

Służby ruchu lotniczego Służba kontroli ruchu lotniczego (ATC) - służba ustanowiona w celu: Zapobiegania kolizjom: między statkami powietrznymi w locie (między sobą oraz z ziemią),

Zadanie wyznaczania rotacji w cyklu eksploatacyjnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Zadanie wyznaczania rotacji w cyklu eksploatacyjnym • wyznaczenie liczby statków powietrznych każdego typu potrzebnych do obsłużenia istniejącej sieci połączeń • wyznaczenie przydziału statków powietrznych poszczególnych typów do rejsów lotniczych. Wynikiem są zbiory numerów rejsów dla każdego st...

Ależność obciążenia pracą kontrolera ATC - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Zależność obciążenia pracą kontrolera ATC od intensywności ruchu lotniczego w sektorze elementarna realizacja procesu ruchu lotniczego przelot samolotu przez sektor ATC ciąg uzgodnień, sprawdzeń i obsług kontrolera czas niezbędny na obsługę zdarzeń, obciążenie pracą kontrolera łączny czas obsłu...

Zasady użytkowania przestrzeni powietrznej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Zasady użytkowania przestrzeni powietrznej „Loty statków powietrznych, z wyjątkiem lotów bojowych wojskowych statków powietrznych …, mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie planów lotu ICAO lub zamówień w formie depeszy zamawiając...

Elementy zadania optymalizacyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Elementy zadania optymalizacyjnego Dane: określenie wielkości zadanych Zmienne decyzyjne: wielkości poszukiwane Ograniczenia: wynikają z faktu, że zmienne decyzyjne mogą przyjmować odpowiednie wartości G1: Ograniczenie na nieujemność G2: Warunek gwarantujący wywóz towaru od każdego dostawcy G3...

Fale elektromagnetyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Fale elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni IR (InfraRed) są stosowane na otwartym terenie, bądź wewnątrz budynków. Jako źródła promieniowania fal elektromagnetycznych wykorzystuje się diody elektroluminescencyjne LED (Light Emitting Diode) lub diody laserowe. Przy używaniu łącz bezprzewodowych ...