Politechnika Warszawska - strona 574

Dywersyfikacje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

Dywersyfikacja- liczba różnych rodzajów działalności, w których uczestniczy organizacja oraz zakres w jakim te dziedziny są ze sobą powiazane. Strategia jednego produktu- strategia zgodnie z ktorą organizacja wytwarza tylko jeden produkt lub usługę i sprzedaje ja na jednym rynku geograficznym. Dyw...

Integracje i modele - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Integracja pionowa wstecz- organizacja zaczyna takie działanie gospodarcze które poprzednio prowadzili dostawcy integracja pionowa wprzód, organizacja wchodzi w działania gospdoarcze które poprzednio wykonywali odbiorcy jej produktów i usług. Fuzja- zakup jakiejś firmy przez inną, w przybliżeniu o...

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 980

18.04.2013 Zasady wywierania wpływu wg Roberta Cialdiniego zasada kontrastu - np. porównujemy jakąś sytuację do innej, aby uzyskać kontrast i np. zmniejszyć wymiar/wagę pewnej sytuacji zasada wzajemności - zawsze powinniśmy stara się odwdzięczyć osobie, która dostarczyła nam jakieś dobro zasada ...

Intepretacja przekazu medialnego - Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sebastian Bakuła
 • Intepretacja przekazu medialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003 Studia nad mediami i komunikowaniem masowym, red. J. Fras, Toruń 2007. Barber B. R., Skonsumowani, Warszawa 2008. Virilo P., Bomba informacyjna, Warszawa 2006. Postman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002. ...

Charakterystyka procesu transportowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Charakterystyka procesu transportowego Proces transportowy - to szereg złożonych czynności organizacyjnych wykonawczych oraz handlowych mających na celu przemieszczanie ładunków lub ludzi z jednego lub kilku punktów początkowych zwanych punktami nadania do jednego lub kilku punktów końcowych zwanyc...

Charakterystyka wariantów kolejowego procesu przewozowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 273

Charakterystyka wariantów kolejowego procesu przewozowego Warianty KPP ładunków: * Proces przewozowy bezpośredni - przewozu na liniach określonego rodzaju kolei są realizowane jednym pociągiem *Proces przewozowy pośredni - przewozu na liniach określonego rodzaju kolei SA realizowane większą liczbą p...

Logistyka stosowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Logistyka stosowana Logistyka stosowana - dziedzina obejmująca wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni materiałów i informacji oraz do projektowania techniczno-organizacyjnego i realizacji procesów przepływu materiałów i informacji w celu zaspokojenia potrzeb w ograni...

Obieg Otto - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Obieg Otto q-q0=lt; Stopień spręż/rozprężenia. εs=V1/Va / εr=V4/Vb εs=εr=ε ; Ciepło doprowadzone q=Cv(Tb-Ta), ciepło odprowadzone q0=Cv(T4-T1); Spraw. teoretyczna obiegu. ηt=1-(t4-T1)/Tb-Ta) Po wykorzystaniu zależności przemian gazowych ηt=1- 1/εk-1 ...

CTA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Przestrzeń powietrzna kontrolowana - CTA Przestrzeń powietrzna kontrolowana (CTA) przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach • służba kontroli ruchu lotniczego...

Lotniczy cykl eksploatacyjny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Lotniczy cykl eksploatacyjny Cykl otwarty Cykl zamknięty - samolot wraca po zakończeniu cyklu do portu wylotu Cykl eksploatacji statku powietrznego: • fazy lotu (czasy lotu) • fazy obsługi (czasy obsługi statku powietrznego w porcie lotniczym ) Obsługowa przerwa stabilizująca cyklu ma miejsce ...