Politechnika Warszawska - strona 572

Statystyka - pytanie 24

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

24. Przedstaw klasyfikację rozkładów. Wskaż kryterium każdego podziału. Typy rozkładów: *ze względu na rodzaj danych -rozkład zmiennej skokowej -rozkład zmiennej ciągłej * ze względu na symetrię -symetryczny, w tym rozróżnia się rozkład spłaszczony (leptokurytczny), wysmukły (platokurtyczny), ...

Statystyka - pytanie 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

30. Odróżnij miary zmienności. Po co ich, aż tyle? Miary zmienności (miary: zróżnicowania, rozproszenia i dyspersji) klasyczne i pozycyjne oraz miary bezwzględne(rozstęp, odchylenie przeciętne i odchylenie standardowe) i miary względne(

Statystyka - pytanie 31

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

31. Zinterpretuj (na ile to możliwe) miary zmienności. Bezwzględne miary rozproszenia to odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe (miary klasyczne) oraz rozstęp i odchy...

Statystyka - pytanie 34

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

34. Opisz zjawisko asymetrii. (przykłady i ilustracja) Asymetria np. asymetria dorzecza - znaczne zróżnicowanie wielkości prawej i lewej części dorzecza (zarówno pod względem powierzchni jak i liczby dopływów). Asymetria lewostronna Asymetria pr...

Statystyka - pytanie 40

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

40. Czemu służy liczenie współczynnika korelacji? Czy w ten sposób można wykryć związki pzyczynowo-skutkowe? Badamy zależność zmiennych określając typ zależności i sile współzależności zmiennych. Typ jest to zależność liniowa lub krzywoliniowa. Dla zależności liniowej określa się dodatkowo kierunek...

Statystyka - pytanie 41

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

41. O czym informuje współczynnik korelacji? O sile zależności w związku liniowym. Współczynnik korelacji - liczba określająca w jakim stopniu zmienne są współzależne. Jest miarą korelacji dwu (lub więcej) zmiennych. Istnieje wiele różnych wzorów określanych jako współczynniki korelacji. Większość...

Statystyka - pytanie 42

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

42. Dlaczego współczynnik korelacji jest rzadko równy „1” albo „-1”? Wartość korelacji w populacji często nie jest znana więc szacuje się ją npd zmienności losowej par wyników i obserwacji zmiennych, otrzymując współczynnik korelacji z próby. Dlatego też współczynnik rzadko jest równy 1 albo -1 po...

Statystyka - pytanie 47

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

47. Dlaczego proste regresji tak rzadko są wzajemnie prostopadłe? Odp zilustruj przykładem. Bardzo trudno jest dobrać współczynnik tak, aby były one ze sobą silnie skorelowane. Dokładność funkcji regresji ocenia dopasowanie modelu do danych empirycznych. Jej pomiar opiera się na obliczaniu reszt t...

Statystyka - pytanie 50

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

50. Jak (w dwu krokach) powstaje funkcja rozkładu prawdopodobieństwa? Co w niej jest obiektywne, a co arbitralne („subiektywne”)? Najpierw tworzymy funkcje zwana zmienną losową poprzez przyporządkowanie zjawisku Z

Statystyka - pytanie 56

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

56. Dlaczego rozkład Poissona jest nazywany rozkładem rzadkich zdarzeń? W odpowiedzi powołaj się na przykłady. Rozkład Poissona jest rozkładem zmiennej losowej skokowej, który stosuje się w przypadku określania prawdopodobieństwa zajścia ...