Politechnika Warszawska - strona 571

Podatność na rozmiękanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Podatność na rozmiękanie Destrukcyjny wpływ wody na cechy wytrzymałościowe materiału określa się za pomocą współczynnika rozmiękania. Wyraża się go wzorem: r = lub r = [-] gdzie: Rc(n), Rzg(n) - wytrzymałość na ściskanie (zginanie) próbki materiału w stanie nasycenia wodą, [MPa], natomiast: Rc(s)...

Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych. Do najbardziej charakterystycznych właściwości mechanicznych określanych dla materiałów budowlanych należą: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie, a także podatność na rozmięka...

Statystyka - Losowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

W jakich przypadkach losowanie jednoznacznie wyznaczy średnią z próby ? Uzasadnij odpowiedź opisowo oraz rachunkowo. Problem przypomina zadanie gracza w totolotka, który przed wylosowaniem sześciu liczb chce je wskazać. Każdy element wybierany osobno z populacji określonej rozkładem normalnym. W ko...

Statystyka - pytanie 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

4. W jaki sposób statystycy badają zbiorowości? Jakie zbiorowości? Czym statystyka różni się od teorii zbiorów (teorii mnogości)? Statystyka bada rozkłady cech a w ten sposób (pośrednio) zbiorowości. Bada te zbiorowości, które są i które m...

Statystyka - pytanie 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

7. Na jakie trudności napotykają statystycy na poszczególnych etapach swojej pracy? Etap I: Dotarcie do elementów, szczególnie nietypowych Trudność w losowym wyborze próby Etap II: Kłopoty z dotarciem (przy bezpośrednim zbieraniu danych) Wiarygodność sprawozdań Etap III i IV: Błędy statystyka...

Statystyka - pytanie 12

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

12. W jaki sposób statystycy porządkują dane źródłowe? Statystycy porządkują otrzymane dane źródłowe w postaci szeregów: 1. Empirycznego- otrzymane wartości ustawia się od najmniejszej do największej. 2. Punktowego- poszczególnym wartością liczności przyporządkowuje się liczność ich wystąpienia w...

Statystyka - pytanie 13

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

13. W jaki sposób statystycy prezentują dane statystyczne? Uporządkowane dane liczbowe statystycy przedstawiają zazwyczaj tabelarycznie- w postaci tablic (tabel), albo graficznie- w postaci wykresów . Dla zmiennej skokowej graficzna prezentacja danych statystycznych przyjmuje postać: 1) Wykresu l...

Statystyka - pytanie 22

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

22. Odróżnij miary względne (współczynniki) i bezwzględne. Bezwzględne miary zróżnicowania to odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe (miary klasyczne) oraz rozstęp i ...