Politechnika Warszawska - strona 546

Instrumenty polityki pieniężnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Instrumenty polityki pieniężnej : instrumenty kontroli głównej - zmiany oficjalnej stopy redyskontowej, operacje otwartego rynku, system minimalnych rezerw obowiązkowych, instrumenty kontroli selektywnej - kontrola stóp procentowych, u...

Argumenty za unią monetarną - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Argumenty za Unią monetarną : pozbycie się kosztów wymiany pieniędzy zwiększenie konkurencji ( brak przymusu wymiany pieniędzy) stabilizujące oddziaływanie wspólnej waluty integracja rynków finansowych możliwość inwestowania bez ryzyka wal...

Wykład - pojęcie ekonomii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Ekonomia jest nauka o procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami. Te prawidłowości to prawa ekonomiczne. Przedmiotem zainteresowań ekonomii jest więc gospodarowanie, czyli działalnośc gosp...

Wskaźniki i odnośniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Wskaźniki i odnośniki Visual C++ 6.0 Podejmując decyzję o użyciu wskaźnika, czy odnośnika, należy kierować się wytyczną, że wszędzie tam gdzie jest to możliwe, należy stosować odnośniki, gdyż zwiększa to czytelność programu. W rzadkich przypadkach stosuje się odnośniki do wskaźników. Jest to niezb...

Ogólne równanie pracy wirtualnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

1 0 $% $ $% 7 ( $ $ !4 8 7 & ,- .@/ % $%I " ! I + 2345% '3#5(56% '(7" #6'$)(45%8 8 ! 7 6 7 2 ( (7 34 %4 : :7 ;4 ,- 6B/ ! $ $ J ! % % # ' ( 0 1 ! ' " A M % % ! : % ' ' 4 2 ( ( 0 3 " 3 ...

Metoda Crossa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

! " " " " # % $ $# " " " " " . # $ " " ' " $ " " ( " " " & & $ /0 " " " " " $ " # " " " ) ( $ " " ! " ...

Metoda mieszana, ZAD 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

! # " #$ % ( & ) ( & +, " $ " #$ ' ' & ! " # " " $ & *$ + -. " # % # & " ' ( ) * *+& ) *& , & / & % " % " " ' # !$ " 0 " # ! " " " ' ...

Metoda sił - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

? 8 &%+6) 3-" 6 F A , & ? @ # % ! # # *#*2# F " 3 & ! *#*.! ! $ & F % ! ...