Politechnika Warszawska - strona 308

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

Jaka jest wymagana minimalna wysokość od lustra wody do spodu konstrukcji nad drogą wodną dla drogi wodnej V klasy: a) 3 m ?b) 6 m c) 9 m d) 12 m e) 15 m Jaką głębokość w przybliżeniu powinien mieć awanport, aby umożliwić przyjmowanie s...

Infrastruktura transportu - test - Tabór kolejowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511

Jaki jest dopuszczalny nacisk na 1 oś taboru na liniach kolejowych magistralnych w Polsce: +a) 225 kN ?b) 22,5 t c) 25 t d) 250 kN e) nie określono Jaki materiał najlepiej spełnia wymagania funkcjonalne jako podłoża w obiektach publicznych o bardzo dużym ruchu pieszych jak np. w

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

Jakie numery otrzymują tory główne zasadnicze stacji pośredniej na linii 2 - torowej: a) 10 i 11 b) 11 i 12 c) 101 i 102 d) 1a i 1b +e) 1 i 2 Jakie pochylenie podłużne na podjeździe drogi na wiadukt nad linią kolejową można uznać za dość duże, lecz jeszcze dopuszczalne: a) 50 % b) 15 % +c) ...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

Jakie wzniesienie linii kolejowej magistralnej, przeznaczonej dla ciężkich pociągów towarowych można uznać za stosunkowo duże, lecz jeszcze dopuszczalne: →żadne? [ 6 promili ] a) 8 promili ?b) 2,5 promila c) 0,15 radiana d) 15 stopni e) 2,5 procenta Jakie zdolności przewozowe pasażerskich kol...

Infrastruktura transportu - test - Transport lądowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Jako podsypka pod podkładami kolejowymi w Polsce stosowane są następujące materiały: a) granulat węglowy +b) tłuczeń kamienny c) superfosfaty d) żużle i popioły z

Infrastruktura transportu - test - Kryterium torowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1400

Kryteria oceny przydatności transportu: +a) oddziaływanie na środowisko +b) bezpieczeństwo ruchu +c) przewóz we wskazanym czasie i ze wskazaną prze użytkownika prędkością +d) energochłonność +e) kompleksowość obsługi Kryterium torowe określa: a) dopuszczalny promień łuku pionowego wyokrąglające...

Infrastruktura transportu - test - Drogi transportowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Które drogi transportowe ( wskazać 2 ) zajmują dla przemieszczenia tej samej liczby pasażerów lub ładunków wyraźnie większą pow. terenu niż inne: ?a) kanał +b) autostrada ?c) linia kolejowa magistrala 2 - torowa d) linia lotnicza łącząca 2 duże porty lotnicze e) linia żeglugi morskiej przybrzeżne...

Infrastruktura transportu - test - System Transrapid

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Który załom profilu poprzecznego drogi jest mniej niebezpieczny dla ruchu pojazdów: a) położony na prostej w planie b) położony na łuku w planie c) silnie nasłoneczniony +d) wklęsły e) wypukły Linię tramwajową należy stosować, gdy przewiduje się potoki pasażerów w GNR ( w jednym kierunku ) rzędu...

Infrastruktura transportu - test - Podsypka

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Materiał z którego wykonuje się podsypkę kolejową charakteryzuje się podając: ?a) grubość warstwy podsypki w torze b) rodzaj materiału c) zawartość wody w porach +d) skład granulometryczny +e) cechy fizyczne materiału Między kolejnymi pociąg...

Infrastruktura transportu - test - Pas ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Najmniejsza dopuszczalna wysokość spodu konstrukcji wiaduktu nad poziomem jezdni ( dla budowli nowych ) wynosi: a) 3,75 m +b) 4,5 m c) 4,75 m d) 5,50 m e) 5,75 m Najmniejsza wysokość sp...