Politechnika Warszawska - strona 309

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Największa dopuszczalna wysokość pojazdu ( z ładunkiem ) poruszającego się po drodze publicznej wynosi: a) 7 m b) 5,75 m c) 5 m d) 4,3 m +e) 4 m Największe dopuszczalne przyspieszenie rozruchu pojazdów transportu publicznego, w których s...

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Na linii metra przygotowanej do ruchu pociągów z prędkością max 80 km/h promienie łuków poziomych nie powinny być mniejsze niż: a) 80 m b) 100 m c) 180 m +d) 400 m e) 1000 m Nawierzchnia drogi samochodowej musi być: a) zawsze pozioma b...

Infrastruktura transportu - test - Rozszerzalność cieplna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Normalna zdolność przepustowa przejścia dla pasażerów w poziomie wynosi około: a) 3 os/min przy 1 m szerokości przejścia b) 10 ?c) 30 d) 100 e) 300 Obecnie na liniach kolejowych głównych stosowany jest tor z szyn ciągłych spawanych.

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Określenie pirs w porcie morskim oznacza: a) budynek i urządzenia do odprawy i składowania ładunków przewożonych statkami morskimi b) urządzenie do wyładowywania węgla z wagonów poprzez ich odwrócenie do góry nogami c) stanowisko do przeglą...

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

People moover jest to: ?a) środek bliskiego transportu ludzi np. ze stacji kolejowej do dworca lotniczego ( np. chodnik ruchomy, kolejka kabinowa ) b) urządzenie kontroli ludzi wkraczających na teren portu lotniczego c) bar szybkiej obsługi d) system transferu bagażu i poczty e) urządzenie spe...

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Ploso występujące na ciekach wodnych jest to : a) płycizna utrudniająca żeglugę b) zatoki na cieku wodnym c) wynik działalności człowieka nad uzasadnieniem cieków wodnych +d) głęboki odcinek rzeki e) urządzenie hydrotechniczne zwiększające głębokość tranzytową Pochylenie dla

Infrastruktura transportu - test - Pochylenie podłużne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Pochylenie podłużne jezdni autostrady 2,5 % można określić jako: a) bardzo małe +b) umiarkowane c) duże, lecz jeszcze dopuszczalne d) za duże, niedopuszczalne e) błędnie zwymiarowane Pochylenie podłużne jezdni autostrady 5 % można określić j...

Infrastruktura transportu - test - Praca przewozowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Port Północny w Gdańsku jest: a) położony w ujściu rzeki ?b) położony w pirsie c) przeznaczony dla ładunków drobnicowych d) przeznaczony dla kontenerów ?e) przeznaczony dla ładunkó...

Infrastruktura transportu - test - luk kołowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Promień łuku kołowego w planie R=400 m można ocenić jako wystarczający dla: ?a) bocznicy zakładowej o V max =40 km/h b) linii kolejowej II - rzędnej o V max=80 km/h ?c) linii tramwajowej d) linii kolejowej magistralnej o V max=160 km/h e) linii kolejowej dla dużych prędkości o V max=360 km/h ...

Infrastruktura transportu - test - Przechyłka toru

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Proszę wskazać 1 gałąź transportu, której droga dla przemieszczenia tych samych mas ładunków zajmują najwięcej miejsca na powierzchni lądów: +a) transport samochodowy b) transport kolejowy c) transport lotniczy d) żegluga śródlądowa e) nie można wiarygodnie wskazać Przechyłka toru jest to: ...