Politechnika Warszawska - strona 120

Jednostka certyfikująca TDT-CERT

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mirosław Nader
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Jednostka certyfikująca TDT-CERT w pigułce: Jednostka Certyfikująca TDT-CERT jest częścią Transportowego Dozoru Technicznego TDT, powołana w 2003 r. Realizuje działania związane z certyfikacją systemów jakości, wyrobów i usług, osób, zakłado...

Problemy synchronizacji czasu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Problemy synchronizacji czasu: synchronizacja czasu we wszystkich elementach (każda ma swój zegar lokalny), synchronizacja kolejności zdarzeń, synchronizacja czasu bezwzględnego, synchronizacja z niezależnego zewnętrznego źródła, synchronizacja przez jeden z elementów systemu -

Przykłady systemów czasu rzeczywistego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Przykłady systemów czasu rzeczywistego: system sterowania reaktorem jądrowym, system ABS, ESP w samochodzie, system kontrolujący wtrysk paliwa, system automatycznego nastawiania drogi przebiegu dla pociągu, system zbierania danych (np. in...

Funkcje sprzęgła

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Funkcje sprzęgła: -przenosi moment obrotowy pomiędzy dwoma elementami w obydwie strony , miedzy walem a układem napędowym -umożliwia szybkie krótkotrwale rozłączenie napędu np.: w celu zmiany biegu, zatrzymania się - umożliwia płynne ruszanie z miejsca -tłumienie drgań skrętnych występujących w ...

Naprawa powypadkowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Naprawa powypadkowa: jest związana z naprawą uszkodzeń spowodowanych w wyniku wypadku drogowego lub zderzenia z pojazdem ewentualnie z przeszkodą, pracochłonność i zakres napraw powypadkowych mają charakter losowy, może być wykonywana w ...

Elektroniczne urządzenia nastawcze - rodzaje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Elektroniczne urządzenia nastawcze: elektroniczny pulpit nastawczy, komputerowe urządzenia zależnościowe, urządzenia diagnostyki i rejestracji Komputer zależnościowy kontrola zależności, czytanie meldunków krytycznych o stanie urządzeń, generowanie krytycznych sygnałów poleceniowych, przekaz...

Metody doboru minimalnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Metody doboru minimalnego sygnału zezwalającego - 1 Arbitralnie: 2.Przekształcenia: ; -odl. umieszczenia czujnika; -efektywna dł pojazdu ok. 6m; -śr. odstęp czasu między pojazdami; -czas reakcji pierwszego pojazdu; 3. ; -intensywność nasyceni...

Sposób zabezpieczenia ładunków na środkach przewozowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Sposób zabezpieczenia ładunków na środkach przewozowych słupy oświetleniowe i blachy będą łączone dwuteownikami wszystkie jednostki ładunkowe paletowa będą zabezpieczone folią termokurczliwą. W celu zabezpieczenia jednostek na naczepie, wzdłuż umieszczonych jłp będzie znajdować się drewniana konst...

Wskaźnik rentowności - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Wskaźniki zyskowności (rentowności) - służą ocenie wyniku finansowego w badanym okresie w odniesieniu do określonych kategorii finansowych. wsk.marży brutto = (sprzedaż - koszt wytw. sprzed. Wyrobów)/sprzedaż. Wsk. zyskowności operacyjnej = (zysk operac./sprzedaż). Wsk. zyskowności brutto = (zysk...

Driver Machine Interface - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Driver Machine Interface (DMI) Interfejs DMI jest miejscem komunikacji człowieka z systemem. Stosowane są ekrany dotykowe o znormalizowanym rozmieszczeniu funkcji. Normalizacji podlegają używane w zobrazowaniu barwy: Kolor biały - wskazuje...