Politechnika Warszawska - strona 113

Techniczne specyfikacje interoperacyjności- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) Techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszą się do systemów kolei konwencjonalnej i kolei KDP oraz obejmuje wymagania dla urządzeń przytorowych i uządzeń pokładowych Interoperacyjność oznacza zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego ...

Ćwiczenie 1 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 140
Wyświetleń: 791

Ćwiczenie 1 - „DETEKTORY” Wejście Na czym polega strojenie indukcyjnego czujnika pętlowego Dlaczego stosujemy skokową zmianę częstotliwości ? Co to jest elektryczna długość pojazdu Schemat blokowy indukcyjnego detektora pętlowego wraz z zaznaczeniem elementów regulacji Charakterystyka

Ćwiczenie 4 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Ćwiczenie 4 - „RADAR” Wejście Od czego zależy liczność próby od założonego błędu (rozproszenie wyników) wariancji Zasada działania czujnika radarowego. Narysować funkcję gęstości prawdopodobieństwa w obserwacji chwi...

Hałas- opeacowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Hałas Hałasem nazywa się dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i przez daną osobę. Hałas oddziaływuje na organizm w ośrodku powietrznym. Podstawowymi cechami fizycznymi hałasu słyszalnego są: poziom przebieg charakterystyki w funkcji częstotliwości (widmo) prze...

Zasada działania czujnika radarowego- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Zasada działania czujnika radarowego Radar jest przyrządem z ciągłą generacją mikrofal i działa z wykorzystaniem efektu Dopplera. Moc z generatora poprzez antenę jest emitowana w stronę poruszającego się obiektu i po odbiciu wraca do mieszacza. ...

Metoda morfologiczna- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Metoda morfologiczna -służy do identyfikowania, indeksowania i liczenia wszystkich rozwiązań danego problemu. -Metoda delficka - ukierunkowany problem stawia się przed grupą ekspertów, których zadaniem jest przedstawienie swoich punktów widzenia, w formie pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w kw...

Rodzaje drukarek

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Scharakteryzuj znane Ci rodzaje drukarek. Drukarki Igłowa Atramentowa Laserowa Termosublimacyjna - do drukowania używa głowicy z igłami - drukuje przy użyciu mikroskopijnych kropel atramentu wystrzeliwanych na kartkę papieru - używa do dru...

Commonality- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Commonality - Uniwersalność Po capacity należy wyznaczyć uniwersalność materiałów(półproduktów) wchodzących w skład wyrobów gotowych. Ten element pozwala na przejście z poziomu wyrobów gotowych na poziom materiałów i komponentów. Dany materiał jest tym bardziej uniwersalny, im większa jest liczba p...

Consumption- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Consumption - konsumpcja Jest to parametr determinujący proces przepływu materiałów wzdłuż systemu, a co za tym idzie proces uzupełnienia materiałów w ramach poszczególnych ogniw. Oznacza to, że każdy materiał przepływający przez ogniwo powinien być uzupełniony. W tym celu dla każdego materiału nal...

Jakie korzyści dla firm- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Jakie korzyści dla firm, niesie ze sobą system VMI? Korzyści dla odbiorcy (firmy produkcyjnej lub handlowej): - nie ponosi kosztów związanych z utrzymywaniem zapasu przedsprzedażowego (koszty zakupu, obsługi itp.) - kupuje towar, tylko pod konkretne potrzeby (aktualny plan produkcji, zamówienie kl...