Politechnika Warszawska - strona 114

RBILL- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

RBILL RBILL - teoretyczne maksymalne natężenie zużycia materiału (zużycie materiałów w najgorszym wypadku) Przebieg obliczeń RBILL: Obliczenia są realizowane okresowo (po zmianie założeń co do TOP - Table Of Pulls - poziom obsługi), dla każdej pozycji materiałowej jest ustalana zbiorcza norma (O...

Typowe ogniwa kanałów dystrybucji- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

TYPOWE OGNIWA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI: • Jednostka produkcyjna • Jednostka kontrolująca jakość / certyfikująca • Przewoźnik • Magazyn • Przedstawiciel • Sprzedawca hurtowy (pośrednik) • Sprzedawca detaliczny (finalny) • Komisant / komitent / konsygnator - osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo komi...

Ważniejsze czynniki i kryteria doboru pośredniego ogniwa dystrybucji- ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

WAŻNIEJSZE CZYNNIKI I KRYTERIA DOBORU POŚREDNIEGO OGNIWA DYSTRYBUCJI • Specjalizacja produktowa • Cechy produktu: typowy / rzadki / indywidualny • Wymagany typ zależności (przedstawiciel / franczyzer / dystrybutor) • Potencjał możliwości: wielkość / pokrycie rynku / kapitał obrotowy / pula klien...

Co to jest jakość- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 315

Co to jest jakość? Jakość to... "...pewien stopień doskonałości." (Platon) "...stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku." (W.E. Deming) "...zgodność z wymaganiami." (P.B. Crossy) ".....

\Jednostka certyfikująca powinna zidentyfikować najwyższe kierownictwo...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Jednostka certyfikująca powinna zidentyfikować najwyższe kierownictwo ponoszące odpowiedzialność za Jednostka certyfikująca powinna zidentyfikować najwyższe kierownictwo (zarząd, grupę osób lub osobę), posiadające całkowite uprawnienie i ponoszące ogólną odpowiedzialność za każdą z poniższej działal...

Szkolenie w ISO 9001

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Szkolenie w ISO 9001:2000 Personel wykonujący pracę wpływająca na jakość wyrobu powinien być kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia Organizacja powinna określić niezbędne kompetencje personelu wykonujące czynności mające wpływ na jakość wyrobu,...

Weryfikacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Weryfikacja to Weryfikacja projektowania i rozwoju Weryfikacje należy przeprowadzić zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami w celu zapewnienia że dane wyjściowe z projektowania i rozwoju spełniły wymagania określone w danych wejściowych do projektowania i rozwoju Należy utrzymywać zapisy wyników weryf...

Rodzaje kart kontrolnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Znamy następujące rodzaje kart kontrolnych: przy liczbowej ocenie właściwości: karta X-R (kontrolowanie zmian właściwości ocenianych liczbowo), przy alternatywnej ocenie właściwości: karta p (częstotliwość występowania jakiejś cechy), karta np (sprawdzanie ilości jednostek posiadających pewne cech...

Pracownicy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski
 • Informatyczne systemy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Pracownicy: księgowa: kontrola finansów firmy rozliczenia płatności księgowania rozliczenia wynagrodzeń pracowników sporządzanie raportów finansowych sporządzanie bilansu i analiz finansowych kadrowa: sprawy personalne wynagrodzenia pracowników pracownicy działu promocji: oferty promocyj...

Kinematyka punktu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ruch - jest to zjawisko zmiany położenia ciała względem innego ciała uznanego umownie za nieruchome. Nieruchome ciało nazywamy ciałem odniesienia. Wniosek: ruch jest względny tzn. zależy od wyboru ciała odniesienia. Czas - jest w