Politechnika Śląska - strona 335

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : istota fizyki, jednostki, układy fizyczne, podział teorii fizycznych...

Wykład (4)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : kinematyka ruchu obrotowego, siły pozorne, ruch prostoliniowy...

Wykład (5)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : praca, moc, siły zachowawcze i niezachowawcze, energia potencjalna...

Wykład (7)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : siła harmoniczna, ruch harmoniczny, wahadło fizyczne, wahadło matematyczne...

Wykład (9)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : masa, pęd, energia, II zasada dynamiki...

Wykład (10)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : ładunek elektryczny, zachowanie ładunku, pole elektryczne, dipol elektryczny...

Wykład (11)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : potencjał elektryczny, pojemność, trzy wektory elektryczne, prawo Ohma...

Wykład (16)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : fale elektromagnetyczne, wektor Poytinga, indukowane pole magnetyczne...

Kognitywne podstawt języka i językoznastwa

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zasada strukturyzacji w języku, kategorie leksykalne, kategorie gramatyczne, zasada indeksowości, systemy znaków....

Konkurencja doskonała - wyklad

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: prezentacja graficzna, konkurencja doskonała, konkurencja, przychód przedsiębiorstwa, prezentacja analityczna....