Politechnika Śląska - strona 330

Undefinig names

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Undefinig names  Names may be undefined with #undef  Undefining usually is used to ensure that a routine is really a function, not a macro  Example: #undef getchar int getchar(v oid) { ... } ...

Accessibility of base class members

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Accessibility of base class members class derived : public base; class derived : protected base; class derived : private base; class derived : base; // default: private ...

Assignment operator

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Assignment operator  Defined as a nonstatic class member T& T::operator=(const T &)  No initialization list, it's not a constructor !!! ...

Printing the whole tree

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Printing the whole tree void print_tree(bn *node) { if (node) { print_tree(node-left); printf("%d ",node-data); print_tree(node-right); } } ...

Searching for the maximum

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Searching for the maximum struct bstel* max(struct bstel *node) { if (!node) return NULL; /* error */ while (node-right) node = node-right; return node; } ...

Searching for the minimum

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Searching for the minimum struct bstel* min(struct bstel *node) { if (!node) return NULL; /* error */ while (node-left) node = node-left; return node; } ...

Procesy budujące ziemię - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wietrzenie chemiczne, kras, stopień przemiany skał, wietrzenie biologiczne, grawitacyjne ruchy masowe....

Wykład (3)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : zasady dynamiki Newtona, prawo ruchu i zachowania środka masy, zasada zachowania pędu, zderzenia...

Wykład (6)

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : prawa Keplera ruchu planet, prawo powrzechnego ciążenia, pole grawitacyjne, potencał pola...