Politechnika Śląska - strona 325

Searching for an element Implementation

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Searching for an element: Implementation int find(int key, struct bstel *node) { if (!node) return 0; /* not found */ if (key == node-data) return 1; /* found! */ if (key data) return find(key, node-left); else return find(key, node-right); } ...

Binary Search Tree operations

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Binary Search Tree - operations  Searching for an element  Searching for the successor  Searching for the predecessor  Searching for the minimum  Searching for the maximum  Inserting elements  Removing elements  Printing all nodes ...

Zasosowanie promieniowania X

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA X Promieniowanie X:  ~ 0.1 nm natura falowa → dyfrakcja - rozpraszanie przy stałej  - rozpraszanie Bragga (1914) Inerferencja w warunkach gdy condition → równanie dyfrakcji Bragga Metoda XRD umo Ŝ liwia okre ś lanie...

Zjawisko burzy

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

zjawisko burzy (Franklin - 1885) rozładowanie elektryczne pomi ę dzy chmur ą i powierzchni ą Ziemi - rejestracja Franklina efektu transportu ładunku do Ziemi na mokrym latawcu Efekt: w momencie uderzenia pioruna w Ziemi ę zamienia cz ęś ci energii ...

Binary Coded Decimal to BCD

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Binary Coded Decimal to BCD (8421) code Each decimal digit is encoded in four bit binary word, word with weights: 8421. Then, . Find BCD codeword.  Four digits 1979 encoded in the binary code 8421 give: 1 9 7 9 ...

Binary to decimal conversion

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Binary to decimal conversion For the binary codeword of the length n : the decimal number: It can be viewed, that (4.3.1) is the weighed sum, bits of a binary codeword are the weights. ...

Parcie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

1 2 3 Moment statyczny Moment bezwładności powierzchni Moment dewiacyjny Jest miarą asymetrii powierzchni 4 Własności niektórych powierzchni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

Odwzorowania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

ODWZOROWANIA Dla funkcji znaleźć , oraz rozwiązać równanie . Dla funkcji znaleźć , oraz rozwiązać równanie . Dla funkcji rozwiązać równania i . Wyznaczyć dziedzinę funkcji: Wyznaczyć i naszkicować na płaszczyźnie dziedzinę funkcji: Znaleźć, jeżeli istnieje