Politechnika Śląska - strona 299

Tools for Administering the Database

 • Politechnika Śląska
 • Oracle Databases
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Tools for Administering the Database The goal of this guide is to enable you to quickly and efficiently create an Oracle database, and to provide guidance in basic database administration. The following are some products, tools, and utilities you can use to achieve your goals as a database admin...

Viewing Database Storage Structure Information

 • Politechnika Śląska
 • Oracle Databases
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Viewing Database Storage Structure Information To assist you in managing the storage structures within your database, this section provides instructions for viewing information about the various database storage structures using EM Express. This section contains the following topics: ■ Viewing ...

Viewing Listener Configuration

 • Politechnika Śląska
 • Oracle Databases
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Viewing Listener Configuration The Oracle Net listener (the listener) runs on your database host and handles incoming client requests. You can view the listener status at the command line. To view information about the listener at the command line: 1. Open a command window. 2. Follow the steps ...

Panel czołowy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Panel czołowy Generatory serii DG1000 wyposażono w prosty i przejrzyście zorganizowany czołowy panel sterujący, pokazany na rysunkach 1-3 i 1-4. Na płycie czołowej zlokalizowane są przyciski funkcyjne, pokrętło nastawcze, przyciski menu i gniazda BNC. 6 szarych przycisków poniżej ekranu (każdy z ...

Przed przystąpieniem do pracy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Przed przystąpieniem do pracy W rozdziale omówiono następujące tematy: Sprawdzenie wstępne przyrządu Regulacja uchwytu Płyta czołowa i ścianka tylna Interfejs użytkownika serii DG1000 Ustawianie przebiegu wyjściowego Modulacja, przemiatanie i generacja paczek impulsów Ustawianie trybu wyzwal...

Wzmacniacz nieodwracający - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

WZMACNIACZ NIEODWRACAJĄCY Rys. 10.10. Schemat wzmacniacza nieodwracającego. Sygnał wejściowy jest podawany na wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego. Według procedury: ; ; ; ; ; napięcie na wyjściu wynosi ; (10.28) n...

Adding integers to pointers

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Adding integers to pointers double *pd; double t[10]; pd = &(t[5]); printf(”%p\n”,pd); /* 0065FB60 */ pd = pd + 3; printf(”%p\n”,pd); /* 0065FB78 */ /* now pd points to t[8] */ ...

Appending a second element

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Appending a second element p = (struct stag*)malloc(sizeof(struct stag)); if (!p) exit(1); p-x = 13.0; p-next = head; /* link elements together */ head = p; ...

Array names vs pointers

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Array names vs. Pointers • An array name is not a variable! = e.g. may not be incremented • Another way of accessing elements: t[i] *(t+i) • A curiosity: t[i] *(t+i) *(i+t) i[t] t[5] 5[t] /* yes, it works */ ...

Assigning names to types

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Assigning names to types • typedef creates new data type names • typedef does not declare objects, but defines identifiers that name types ( typedef names ) • typedef does not introduce new types • … only synonyms for types that could be specified...