Politechnika Śląska - strona 103

Logistyka zaopatrzenia- wykład 12a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Tradycyjne systemy zaopatrzeniowe były ukierunkowane przede wszystkim na to, aby zapasy odtwarzać niezwłocznie po zaistnieniu dużego rozchodu, sprowadzającego je do niebezpiecznie niskiego poziomu. Tymczasem w produkcji montażowej ( zwłaszcza jednostkowej, np. w przemyśle okrętowym ) ...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 14

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Czynności manipulacyjne w gospodarce magazynowej nastręczały zawsze wiele trudności. Z jednej strony były to prace związane z fizycznym przemieszczeniem i składowaniem przechowywanych dóbr, z drugiej towarzyszące ich ruchowi procesy informacyjne. W odniesieniu do tych pierwszych już od dawna s...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 14a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Czynności manipulacyjne w gospodarce magazynowej nastręczały zawsze wiele trudności. Z jednej strony były to prace związane z fizycznym przemieszczeniem i składowaniem przechowywanych dóbr, z drugiej towarzyszące ich ruchowi procesy informacyjne. W odniesieniu do tych pierwszych już od dawna s...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 16

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Podstawowe kryteria wyboru dostawców : minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasu – najważniejszy element kosztowy to cena towaru, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących jego jakości, stworzenie realnych przesłanek dla niezakłóconego przebiegu logistycznych procesów zaopatrzen...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 16a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Podstawowe kryteria wyboru dostawców : minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasu – najważniejszy element kosztowy to cena towaru, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących jego jakości, stworzenie realnych przesłanek dla niezakłóconego przebiegu logistycznych procesów zaopatrzen...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 17a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Nietypowe części zamienne do niektórych maszyn i urządzeń, produkowanych jednostkowo lub w bardzo krótkich seriach, są wyrobami szczególnymi. Ta specyfika wymusza stosowanie w polityce ich zakupów zasad odmiennych od dotychczas omawianych. Do takich wyrobów można, na przykład, zaliczyć silnik o...

Wtórnik napięciowy

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

WTÓRNIK NAPIĘCIOWY Wtórnik napięciowy uzyskuje się we wzmacniaczu nieodwracającym przy zastosowaniu rezystora o nieskończonej wartości. Wartość rezystancji R powinna być równa wartości rezystancji źródła sygnału wejściowego. Taki układ charakteryzuje się bardzo dużą rezystancją wejściową i małą rez...

ASCII - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2282

ASCII • The American Standard Code for Information Interchange • Acronym: ASCII • Pronounced: /'æski/ ASS-kee • A character-encoding scheme based on the ordering of the English alphabet • ASCII codes represent text in computers, communications equi...

Bitwise AND - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2422

Bitwise AND • Operates on integers • Example: 108 0 1 1 0 1 1 0 0 & 217 1 1 0 1 1 0 0 1 = 72 0 1 0 0 1 0 0 0 ...

Breaking loops - examples

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2380

Breaking loops • It is possible to exit from a loop in other way than by testing the condition • The break statement exits from for , while , and do (and switch ) • A break causes the innermost enclosing loop or switch to be exited immediately ...