Politechnika Gdańska - strona 323

Dział wodny i jego wyznaczanie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Dział wodny i jego wyznaczanie, topograficzny dział wodny, wyznaczanie działu wodnego, zlewnia                                          ...

Pytania na zaliczenie - proces globalizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: proces globalizacji, postęp techniczny, cechy globalizacji, cechy globalnej firmy, produkcja międzynarodowa....

Recesja larmora - teoria

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: energia Ligda w polu magnetycznym, moment siły, moment pędu, wektor indukcji, częstość

Liczby zespolone - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: liczby zespolone, jednostka urojona, zbiór liczb zespolonych, odejmowanie liczb zespolonych, dodawanie liczb zespolonych...

Zadania z kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: całka szczególna, wzór Greena, całka ogólna równania, całka powierzchniowa, równanie...

Materiały do kolokwium - metoda Eulera

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 350
Wyświetleń: 896

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metoda Eulera, ekstremalne ugięcie, wprowadzenie zmiennej bezwymiarowej, równanie różniczkowe Eulera, równanie...

Przykładowe zadania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: momenty bezwładności, reakcje podporowe, odśrodkowy moment bezwładności, wydłużenie pręta, współczynnik Poissona v...

Ćwiczenia - moment bezwładności

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 595

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: momenty bezwładności przekroju, przekrój symetryczny, momenty bezwładności, prawo Steinera, główne centralne momenty bezwładności...

Ćwiczenia - zginanie proste

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zginanie proste, moment dodatni, dopuszczalna wielkość obciążenia, ściskanie, moment ujemny...