Politechnika Gdańska - strona 324

Ćwiczenia - momenty figur płaskich

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 518

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wielkości potrzebne do analizy, środek ciężkości figury, momenty bezwładności, moment dewiacyjny, biegunowy moment bezwładności...

Ćwiczenia - stan geometryczny

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: stan geometryczny, całkowita zmiana stanu geometrycznego, konstrukcja graficzna, odkształcenia główne, kierunki odkształceń głównych...

Ćwiczenia - stan naprężenia

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: stan naprężenia, mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, płaski stan naprężenia, kierunki główne...

Ćwiczenia - zginanie ze ścinaniem

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 721

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zginanie ze ścinaniem, stan elementarny, naprężenie styczne, rozkład naprężeń, wielkości stałe...

Meteorologia i klimatologia - ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: pomiary ciśnienia atmosferycznego, pomiary wilgotności powietrza, ciśnienie powietrza, wilgoć bezwzględna, wilgotność wzgl...

Ćwiczenia - proces konsumpcji wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: współczynnik nierównomierności dobowej, współczynnik nierównomierności godzinowej, maximum maximorum, współczynnik nierównomierności ogólnej, równania...

Hydraulika - pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wpływ cieczy do zbiornika, współczynnik strat energii w hydraulice, odskok hydrauliczny, filtracja cieczy, nasyp ziemny...

Wykład - równanie Bernoulliego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: równanie Bernoulliego, założenia upraszczające dla rB, wykres, rB dla płynu nielepkiego, rB dla płynu lepkiego...