Politechnika Gdańska - strona 318

Ujęcia decyzji planistycznych- omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Zasada warunkowego ujęcia decyzji planistycznych: najbardziej optymistyczna najbardziej pozytywna najbardziej ostrożna Zasada koordynacji działań planistycznych i planów, wiąże się z zasadą kompleksowego planowania i z koniecznością opracowywania w różnych komórkach organizacyjnych oraz opracow...

Uczestnicy konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

UCZESTNICY KONFLIKTU Są to osoby, których interesy są sprzeczne lub aktywność jednej osoby zagraża realizacji celów drugiej. Konflikty można podzielić, ze względu na uczestników na: interpersonalne, występujące między dwoma osobami, wewnątrzgrupowe, powstające między dwoma lub więcej członkami gr...

Sterowanie jakością - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Sterowanie jakością Podczas przyporządkowywania przyczyn wadliwościom często okazuje się, ze większość wadliwości jest spowodowana nielicznymi przyczynami. ]. Obsługa eksploatacyjna Obliczenie czasu straconego z powodu awarii maszyn i urządzeń wskutek określonych przyczyn często ułatwia planowanie...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układ równań, metoda macierzy odwrotnej, metoda eliminacji Gaussa, wykazanie, że wektory tworzą bazę przestrzeni, odwzorowanie liniowo zależne, sprawdzenie wektora....

Ćwiczenia - masa atomowa i mole

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pierwiastek, nukleony, izotopy, dalton, obliczanie atomów tlenu, ile atomów znajduje się ...

Kinetyka chemiczna - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Janiak. Notatka składa się z 8 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: szybkość reakcji chemicznej, cząsteczkowość, równanie kinetyczne, czas połowicznej przemiany, okres półtrwania. ...

Zakres programu monitoringu

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring Morza Batyckiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zawiera m.in. takie zagadnienia jak:światowy dzień wody, program monit strefy brzegowej, grupy stałe Helcome, ukrztałtowanie dna, mechanizm powstawania wlewów, życie w Bałtyku....

Fluorowce - halogeny

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Porusza m.in. takie tematy jak: kwasy tlenowe, moc kwasów tlenowych, właściwości chemiczne fluorowców, właściwości fizyczne fluorowców. (…) …...